Tips Jodoh Cepat Terbaik Oleh Ust Yusuf MansurAssalamualaikum Dan Salam Sejahtera
Tips Jodoh Cepat Terbaik Oleh Ust. Yusuf Mansur
Tips Jodoh Cepat Terbaik Oleh Ust. Yusuf Mansur 
tips jodoh cepat terbaik adalah metode agar Allah azza wajalla berkenan membuka Rahasia Jodoh Terbaik & Menghadirkannya.
Anjuran penggunaan : Sucikan diri (wudhu), sholat sunah 2 rakaat, berdoa, siapkan Al Quran selanjutnya ikuti langkah awal menuju solusi.
Urutan tips jodoh cepat harus dilakukan :
Merubah pemahaman untuk merubah pola piker lalu mencari penyebab hambatan untuk merubah pola ikhtiar.
Pemahaman : 1. Belum adanya jodoh bisa disebabkan oleh hubungan kita dengan Allah, keluarga, lingkungan, teman bahkan diri kita sendiri.
Pemahaman 2 : Pahami & Yakinlah bahwa kelahiran, rejeki, jodoh & kematian adalah rahasia Allah.
QS 31:34 : Sesungguhnya Allah hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan & mengetahui apa yang ada didalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui dibumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
Dari pemahaman 1 & 2 jelaslah SEGERA RUBAH POLA PIKIR ANDA DALAM MENCARI JODOH! Perbaiki dulu Hubungan dengan Allah baru berikhtiar mencari hubungan perjodohan. Selanjutnya adalah cara memeriksa hubungan dengan Allah yang terdiri dari hubungan dengan Allah, Orang tua & sesama, periksalah! Apa kita pernah percaya dengan ramalan, datang ke orang pinter, percaya kekuatan selain Allah?
HATI2 SAUDARAKU! Dengan berbuat syirik dalam perjodohan bikin anda malah tertipu & menderita seumur hidup, bisa jadi anda dijauhkan dari yang semestinya jodoh terbaik atau bahkan tidak menemukannya sama sekali.
QS 31:33 : Janganlah sekali-kali kamu diperdayakan dunia & diperdayakan para penipu yang mengatasnamakan Allah, bisa juga anda mendapat jodoh namun yang malah membuat hidup anda tidak tentram & tidak berkah sebab akan berlaku hukum keseimbangan Allah dalam perjodohan. QS 24:3&26 :….musyrik laki2 berjodoh dengan musyrik perempuan, laki2 yang berperilaku buruk dengan perempuan yang berperilaku buruk juga.
Bukankah anda menginginkan jodoh sebagaimana disebutkan dalam QS 30:21 : … salah satu tanda kekuasaan-Mu adalah menjadikan pasangan hidup dari jenis kami, yaitu manusia. Yang demikian adalah agar kami cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kami rasa kasih dan sayang.
PERIKSALAH WAHAI SUADARAKU! Apakah sholat kita sudah berkualitas?
Inginnya sih jodoh Allah hadirkan tepat waktu tidak telat2 tapi saat Allah memanggil untuk sholat eh malah ditelat2in, telat juga deh tuh jodoh.
QS 107:4-5 : Maka kecelakaanlah bagi orang2 yang shalat (yaitu) orang2 yang lalai dari shalatnya.
JUJURLAH WAHAI SAUDARAKU! Apakah anda pernah melakukan hubungan yang melampui batas atau bahkan berzina? QS. 25:68-69 : Barangsiapa yang melakukan yang demikian niscaya dia mendapat pembalasan berlipat sejak di dunia…salah satunya jdoh yang tak kunjung hadir.
PERIKSA HUBUNGAN KITA DENGAN ORANG TUA, adakah anda pernah menyakiti atau mengkasari mereka karena perbuatan tersebut termasuk doa besar yang menjauhkan rahmat Allah (termasuk jodoh).
QS. 17:23 : Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah dan janganlah kamu membentak mereka, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
PERIKSA HUBUNGAN SILATURAHIM. Putus silaturahim berakibat putusnya rahmat (salah satu bentuknya jodoh).QS.49:10:….sesungguhnya orang2 mukmin itu bersaudara. Karena itu peliharalah persaudaraan dan peliharalah diri anda dihadapan Allah supaya kamu mendapat rahmat.
PERIKSA DALAM HUBUNGAN SEBELUMNYA (mis : mantan2) apakah ada yang sampai tersakiti atau terzalimi. Hindari doa orang yang teraniaya/terzalimi, karena doanya pasti dikabulkan (kalo dia doakan ga dapat jodoh bagaimana?). 
APAKAH ANDA PERNAH BERGUNJING YANG MENGARAH MENGADU DOMBA, yang menyebabkan putusnya tali silaturahim?
QS 49:12 : Hai orang2 yang beriman, jauhilah kebanyakan kecurigaan, karena sebagian dari kecurigaan itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya.
Bila anda pernah melakukan 1 saja dari hal diatas, SEGERALAH lakukan langkah lanjutan untuk MEMPERBAIKI HUBUNGAN DENGAN ALLAH.
tips jodoh cepat
LANGKAH 1 : MOHON AMPUN ATAS KESALAHAN & KEBURUKAN, dasar ayat QS.66:8 : Hai orang2 yang beriman Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah2an Allah akan menutup kesalahan2 kamu.
Untuk tahap awal dan sekaligus riyadhah (membiasakan),ucapkanlah KALIMAT ISTIGHFAR (ASTAGHFIRULLAH)minimal 70-100 sehari semalam dasar al hadits : Barangsiapa yang biasa beristighfar Allah akan carikan jalan Keluar Bagi Kesulitannya, kelapangan bagi kesempitannya & memberi rizki dari arah yang tidak terduga. INGET JODOH JUGA RIZKI loh. QS 71:10-12 : Maka Aku katakan kepada mereka Mohon Ampunlah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak2mu dan mengadakan untukmu kebun2 dan mengadakan pula didalamnya untukmu sungai2. 
LANGKAH 2 : TINGKATKAN IBADAH, PERBAIKI IBADAH. Sekali lagi yakinkan diri akan kuasa Allah. Insya Allah ada saja jalan bagi kita termasuk JALAN HADIRNYA PASANGAN HIDUP KITA-dasar ayat QS 65:3-4 : Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap2 sesuatu. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Cobalah melakukan hal2 berikut ini :
PERBAIKI/LAZIMKAN WUDHU, BIASAKAN SHOLAT AWAL WAKTU DAN SHOLAT BERJAMAAH, BERDOA/BERDZIKIR SELEPAS SHOLAT, PELIHARA SHOLAT SUNAH SEBELUM & SESUDAH SHOLAT FARDHU KECUALI SETELAH SHOLAT SHUBUH DAN ASHAR, BIASAKAN SHOLAT MALAM : TAHAJUD,HAJAT,ISTIKHOROH, TAUBAT, TASBIH, WITIR. Lakukanlah semampu anda,dasar ayat QS 22:77 : Hai orang2 yang beriman, ruku dan sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuat kebaikan supaya kamu mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat.
LANGKAH 3 : PASRAHKAN KEPADA ALLAH, minta hanya kepada Allah-dasar ayat QS 65:3 : Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendaki-Nya.
LANGKAH 4 : LURUSKAN NIAT.Percayalah luruskan niat, sucikan hati bahwa anda menikah karena ingin mengikuti sunah rasul dan mengharap ridho Allah (al hadits) Pernikahan itu menyempurnakan separuh dari agama.
LANGKAH 5 HILANGKAN EGO.Target/pilah pilih boleh2 aja sih, tapi yang wajar sajalah serahkan pilihan yang terbaik hanya pada Allah melalui shalat istikhoroh dan musyawarah dengan keluarga,dasar ayat QS 2:221 : Dan janganlah kamu menikahkan orang2 musyrik, sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu, mereka mengajak keneraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya dan menerangkan ayat2-Nya (perintah2-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
LANGKAH 6 : PERBANYAK SILATURAHIM, terutama kepada orang2 yang pernah anda sakiti & minta ridho orang tua. Barangsiapa yang ingin diluaskan rejekinya temasuk jodoh, sambunglah tali silaturahim dasar al hadits untuk Ridho orangtua Raihlah cinta orangtua supaya Allah menghadirkan cinta buat anda.
LANGKAH 7 : MENUTUP AURAT,supaya anda tidak sesat (menjauh dari jodoh anda) dasar ayat QS 20:121 : Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat2nya dan mulailah keduanya menutupnya dengan daun2 (yang ada di)surga dan durhakalah adam kepada Tuhan dan Sesatlah ia.
(tips jodoh cepat) RAHASIA JODOH TERBAIK : Jodoh itu tergantung pada diri kita sendiri, bila kita berperilaku baik, maka jodoh kitapun baik, jika perilaku kita buruk, maka jangan dipersalahkan jika jodoh kitapun berperilaku buruk. Wanita yang keji adalah untuk pria yang keji dan pria yang keji adalah buat wanita yang keji pula dan wanita yang baik adalah untuk pria yang baik dan sebaliknya. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).

 
LANGKAH ISTIMEWA : MENOLONG YANG SEDANG KESUSAHAN misal bantulah saudara/kawan yang mau menikah tapi kekurangan/kesulitan dasar Al Hadits : wawloohu fii awnii abdi ma kanal abdu fii awni akhiihi, Allah selalu berkenan membantu hamba-Nya selama hambaNya berkenan membantu saudaranya.
SYARAT LANGKAH ISTIMEWA : LAKUKAN DENGAN IKHLAS DAN JANGAN HAPUS DENGAN DOSA2, hai orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima.
Doa bagi laki2 yang berharap jodoh : ROBBI HABLII MIILANDUNKA ZAUJATAN THOYYIBAH AKHTUBUHA WA ATAZAWWAJ BIHA WATAKUNA SHOIHIBATAN LII FIDDIINI WADDUNYAA WAL AAKHIROH, artinya : Ya Robb berikanlah kepadaku istri yang terbaik dari sisi-Mu, istri yang aku lamar dan nikahi dan istri yang menjadi sahabatku dalam urusan agama, urusan dunia dan akhirat.
Doa bagi wanita yang berharap jodoh : ROBBI HABLII MIN LADUNKA ZAUJAN THOYYIBAN WAYAKUUNA SHOHIBAN LII FIDDIINI WADDUNYAA WAL AAKHIROH, artinya : Ya Robb berikanlah kepadaku suami yang terbaik dari sisi-Mu, suami yang juga menjadi sahabatku dalam urusan agama, urusan dunia & akhirat.
Doa tambahan : HASBUNAWLOOH WANI-MAL WAKIIL NI’MAL MAWLA WANI’MAN NASHIIR, dasar ayat QS 9:129 : Jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah : Cukuplah Allah bagiku tidak ada Tuhan selain DIA. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki Arsy yang agung.
Doa untuk dapat jodoh dari hadits : ALLAAHUMMAFTAHLII HIKMATAKA WANSYUR ALAYYA MIN KHOZAA INI ROHMATIKA YAA ARHAMAR-ROOHIMIN, artinya : Ya Allah bukakanlah bagiku hikmamu dan limpahkanlah padaku keberkahanMu, wahai Pengasih dan Penyayaang.
LANGKAH ISTIMEWA, puasa sunnah, coba mulai sekarang sampai 40 hari kedepan. Barangsiapa yang membiasakan puasa doanya cepat terkabul.
DOA TAMBAHAN2 : ROBBANAA HABLANAA MIN AZWAJINAA WADZURRIYAATINAA QURROTA A’YUN WAJ ALNAA LIL MUTTAQIINA IMAAMAA QS ; 25:74 : Dan orang2 yang berkata : Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri2 kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami dan jadikanlah kami imam bagi orang2 yang bertakwa.
Sekian " Terima Kasih " ....


Artikel ini hanyalah simpanan cache dari url asal penulis yang berkebarangkalian sudah terlalu lama atau sudah dibuang :

http://www.pokucu.com/2019/01/tips-jodoh-cepat-terbaik-oleh-ustyusuf.html

Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Tips Belajar Efektif Cepat Pintar

Tips Belajar Efektif Cepat Pintar

papar berkaitan - pada 17/1/2019 - jumlah : 170 hits
Tips Belajar EfektifBelajar bukan hanya kewajiban seorang siswa maupun mahasiswa saja karena selama kita masih hidup kita pun dituntut untuk selalu menambah wawasan dan pengetahuan dengan cara belajar Namun sudahkan cara belajar yang dilaku...
12 Tanda Paling Tepat Dia Sebenarnya Adalah Jodoh Anda Kalau Dah Jumpa Ikat Cepat Dan Jangan Sesekali Lepaskan

12 Tanda Paling Tepat Dia Sebenarnya Adalah Jodoh Anda Kalau Dah Jumpa Ikat Cepat Dan Jangan Sesekali Lepaskan

papar berkaitan - pada 7/1/2019 - jumlah : 349 hits
Jodoh adalah misteri yang ditentukan tuhan Ia melibatkan adanya kesamaan antara dua insan yang punya ikatan emosi spiritual dan fizikal untuk hidup bahagia bersama Walaupun mungkin anda tidak dapat mengungkapkan misteri itu namun sekurang k...
Tips Bersahur Secara Sihat Quaker Oat Pilihan Mudah Dan Cepat

Tips Bersahur Secara Sihat Quaker Oat Pilihan Mudah Dan Cepat

papar berkaitan - pada 3/1/2019 - jumlah : 332 hits
Sejak sejak jadi ibu ni agak mencabar lalui bulan puasa sebenarnya semua ibu ibu pun macam tu kan Tambahan ibu yang bekerjaya mana nak masak makanan sihat untuk anak anak balik kerja pun dah pukul berapa lepas berbuka mesti dah penatkan Dap...
Tips Mendapat Paparan Gambar Terbaik Untuk Dikongsi Di Laman Sosial

Tips Mendapat Paparan Gambar Terbaik Untuk Dikongsi Di Laman Sosial

papar berkaitan - pada 31/12/2018 - jumlah : 166 hits
FOTOGRAFI hari ini begitu mudah sekali Dengan wujudnya peranti telefon pintar kita tidak lagi perlu mengusung kamera yang berat Namun masih ada beberapa aturan yang perlu dituruti agar gambar yang dihasilkan menarik dan berkualiti tinggi Su...
Ustadz Arifin Ilham Dikabarkan Meninggal Ustadz Yusuf Mansur Beberkan Fakta Ini

Ustadz Arifin Ilham Dikabarkan Meninggal Ustadz Yusuf Mansur Beberkan Fakta Ini

papar berkaitan - pada 8/1/2019 - jumlah : 120 hits
Di aplikasi pesan singkat WhatsApp beredar kabar yang menyebut Ustaz Arifin Ilham meninggal dunia Diwartakan sebelumnya Ustaz Arifin Ilham kembali menjalani perawatan intensif di rumah sakit Padahal sebelumnya Ustaz Arifin Ilham telah pulih...
7 Tips Luka Pembedahan Cepat Sembuh Supaya Tiada Jangkitan Kuman

7 Tips Luka Pembedahan Cepat Sembuh Supaya Tiada Jangkitan Kuman

papar berkaitan - pada 12/1/2019 - jumlah : 212 hits
Penjagaan luka samada dari pembedahan major minor luka apendiks luka cyst ataupun pembedahan caesarean perlu dijaga dengan betul agar luka pebedahan cepat sembuh Jangkitan kuman dikawasan luka juga dapat dielakkan sekiranya luka pembedahan ...
Jenguk Ustaz Arifin Ilham Tangan Yusuf Mansur Digenggam Erat

Jenguk Ustaz Arifin Ilham Tangan Yusuf Mansur Digenggam Erat

papar berkaitan - pada 8/1/2019 - jumlah : 108 hits
Ia mengatakan dirinya melihat mata dan wajah Ustaz Arifin Ilham terang cerah segar Ia yakin dalam waktu dekat salah satu pengurus Majelis Az Zikra tersebut pulih seperti sedia kala
Cara Memperbaiki Diri Untuk Wanita Agar Cepat Menemukan Jodoh

Cara Memperbaiki Diri Untuk Wanita Agar Cepat Menemukan Jodoh

papar berkaitan - pada 8/1/2019 - jumlah : 177 hits
Jodoh memang rahasia Allah SWT dan tak ada satupun manusia yang mengetahuinya Baik itu siapa dan kapan datangnya semua hanya Allah SWT yang tahu Meski begitu ada banyak cara yang bisa anda lakukan supaya cepat menemukan jodoh Selain memanja...
Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemakmuran Adalah Penawar Terbaik Buat Malaysia

Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemakmuran Adalah Penawar Terbaik Buat Malaysia

papar berkaitan - pada 2/1/2019 - jumlah : 214 hits
Pada 2 Januari 2019Di penghujung 2018 rakyat Malaysia berpeluang meraikan perubahan kerajaan buat kali pertama setelah 61 tahun yang berlaku sekali seumur hidup Walaupun korupsi yang berakar dan penyalahgunaan kuasa antara sebab sebab untuk...
Tanda Lelaki Suka Kita Cuba Lihat Ada Tak 10 Perkara Ini

Cara Paling Mudah Untuk Mengasah Pisau Blender Chopper Yang Tumpul Agar Kembali Tajam

Dokter Di Wuhan Mengakui China Berbohong Tentang Covid 19 Agar Bisa Merayakan Tahun Baru Imlek

Wanita Maut Selepas Kepalanya Tersepit Di Antara Pintu Kereta Mesin Bayar Tiket Parking

Bakat Luar Biasa Terowong Rekaan Pelajar Umur 13 Tahun Bakal Dibina Di Sekolahnya

Spesifikasi Laptop Murah Untuk Kelas Online Di Rumah 2021

Burung Kakaktua Menyanyi Lagu Rock Dengan Suara Serak2 Basah Bikin Terhibur

Apakah Para Malaikat Akan Meninggal Layaknya ManusiaIni 4 Jenis Vaksin COVID 19 Berbeza Dan Bagaimana Ia Berfungsi

27 Oktober 1962 Hari Di Mana Dunia Hampir Musnah Dan Berakhir

Info Dan Sinopsis Filem Kerana Korona Astro First

Biodata Sophia Albarakbah Pelakon Drama Hadiah Dari Tuhan

QAnon Bagaimana Fake Account Berjaya Goncang Amerika Syarikat


Ph Beri Tiga Nama Jawatan Kuasa Khas Darurat

Hari Pertama Pdpr Lancar Tak Banyak Karenah

Gadis Pelihara Nyamuk Bagi Makan Darah Sendiri

Terungkap Akun Instagram Syekh Ali Jaber Hanya Mem Follow Satu Artis Ini

Teleport Is On The Search For Community Entrepreneur In 7 Cities

Risma Ikut Bungkus Nasi Di Lokasi Banjir Wakil Ketua Mpr Itu Bukan Tugas Mensos