Cara Nak Cuci Tilam Kena Air Kencing Supaya Suci Dari Najis Dikongsikan Mufti


Bagi ibu bapa yang mempunyai anak kecil, kejadian anak membasahi tilam pasti sukar dielakkan.
Keadaan ini terjadi disebabkan beberapa faktor antaranya genetik, ketidakstabilan hormon, stress atau masalah kesihatan yang lain.
Anak terkencing atas tilam merupakan perkara normal bagi kanak-kanak berusia bawah 7 tahun sepanjang latihan tandas (potty training).
Namun bagi ibu bapa, tugas menyucikan najis pada tilam yang besar dan berat pastinya mencabar serta sukar untuk dilakukan.
Soalan :
Assalamualaikum w.b.t
Saya ada satu kemusykilan. Bagaimana cara untuk membersihkan najis  air kencing anak (najis mutawassitah) di atas tilam tebal dan berat serta susah untuk diangkat?
Cukupkah sekadar direnjis air mutlak di atasnya atau perlu dibasuh pada bahagian terkena najis? Harap Datuk Mufti dapat memberi pencerahan.
Jawapan :
Waalaikumussalam w.b.t.
Berikut merupakan jawapan dari Mufti Wilayah Persekutuan, Dato’ Seri Dr Hj. Zulkifli Mohamad Al-Bakri.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, selawat dan salam kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW, isteri dan ahli keluarga baginda, para sahabat baginda serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda sehingga Hari Kiamat.
Kami mulakan dengan sabda Nabi SAW :
الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ Maksudnya : “Bersuci itu adalah antara ciri-ciri keimanan.”
Riwayat Muslim (223)
Islam sangat mengambil berat dalam hal bersuci dan kebersihan. Begitu juga, manusia cenderung kepada kebersihan dan secara tabi’i manusia tidak suka serta menjauhkan diri daripada kekotoran.
Oleh sebab Islam adalah agama fitrah, maka secara tabi’i ia memerintahkan manusia supaya bersuci dan menjaga kebersihan.
Pembahagian najis Najis terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu Najis Mukhaffafah (ringan), Najis Mutawassitah (sederhana) dan Najis Mughallazah (berat).
Najis Mughallazah ialah anjing dan babi serta apa daripadanya. Najis Mukhaffafah merupakan air kencing bayi lelaki yang hanya minum susu ibunya sahaja dan berumur tidak lebih daripada dua tahun. Najis Mutawassitah pula adalah selain daripada kedua-dua jenis najis di atas. Najis Mutawassitah adalah seperti air kencing, najis haiwan dan darah.
(Lihat al-Fiqh al-Manhaji, 1/40-41) Air kencing merupakan najis mutawassitah. (Kredit: Google) Cara membersihkan Najis Mutawassitah Sebelum itu, kita mesti ketahui bahawa setiap jenis najis tersebut berbeza cara membersihkannya. Mengenai cara membersihkan najis Mukhaffafah, kami telah membahaskannya secara panjang lebar di dalam artikel kami:
Irsyad al-Fatwa Siri ke-348 : Bayi Lelaki Yang Diberi Makan Ubat, Adakah Air Kencingnya Masih Mukhaffafah Dan Bagaimana Cara Membersihkannya? Manakala najis Mughallazah hendaklah dibersihkan dengan tujuh kali basuhan dan salah satunya adalah dengan air yang bercampur tanah. Bagi mendapatkan perbahasan lanjut mengenai perkara ini, bolehlah merujuk kepada artikel kami di dalam :
Irsyad al-Fatwa Siri ke-176 : Jenis dan Kaedah Tanah Samak. Irsyad al-Fatwa Siri ke-221: Hukum Sertu Munggunakan Sabun Taharah. Mengenai najis Mutawassitah Habib Hasan bin Ahmad al-Kaff ada menyatakan bahawa ia terbahagi kepada dua kategori iaitu hukmiyyah (حكمية) dan ‘ainiyyah (عينية). Hukmiyyah ialah yang tidak kelihatan najisnya secara jelas kerana tiada tanda-tanda seperti bau, rasa dan juga warna. Cara membersihkannya adalah cukup sekadar mengalirkan air pada tempat yang terkena najis tersebut.
Manakala ‘ainiyyah pula ialah najis yang kelihatan dan ada sifat-sifatnya sama ada bau atau rasa atau warna. Cara membersihkannya ialah dengan air sehingga hilang semua sifat-sifat tersebut (bau, rasa dan warna).
Sekiranya najis tersebut dapat dihilangkan bersama sifat-sifatnya dengan sekali basuhan sahaja, ia sudah mencukupi. Akan tetapi sunat untuk dia membasuhnya pada kali kedua dan ketiga.
Gambar hiasan. (Kredit: Google) Bau, warna dan rasa Begitu juga, sekiranya najis itu tidak dapat dihilangkan dengan sekali basuhan, maka wajib membasuhnya kali kedua.
Dan sekiranya masih belum lagi hilang, wajib membasuhnya buat kali ketiga. Sekiranya najis itu masih belum lagi dapat dihilangkan sifat-sifatnya dengan tiga kali basuhan bersama bahan bantuan seperti sabun dan lain-lain, maka keadaan ini dinamakan sebagai keadaan yang susah (حالة التعسر).
(Lihat al-Taqrirat al-Sadidah, hlm. 135)
Syeikh al-Islam Zakaria al-Ansari menyebutkan bahawa contoh najis hukmiyyah adalah seperti air kencing yang telah kering serta tidak dilihat padanya kesan atau sifat-sifatnya. Maka, cara membersihkannya, cukup dengan hanya mengalirkan air padanya sekali.
Adapun ‘ainiyyah, maka wajib dihilangkan sifat-sifatnya yang terdiri daripada bau, rasa dan warna, melainkan ada kesukaran bagi menghilangkan salah satu antara dua sifat iaitu sama ada warna atau bau.
Maka, dalam hal ini tidak wajib menghilangkannya, bahkan ia telah pun dikira sebagai suci.
Akan tetapi, sekiranya terhimpun kedua-duanya sekali (bau dan warna) pada tempat tersebut, maka wajib untuk dihilangkan kedua-dua sifat tersebut kerana ia adalah merupakan bukti yang kuat bahawa ‘ain najis itu masih ada sepertimana ciri atau sifat yang ditunjukkan oleh rasa. (Lihat Fath al-Wahhab, 1/25 dan Kasyifah al-Saja, hlm. 182-184)
Begitu juga, belum lagi dikira suci (masih najis), jika masih ada sifat najis daripada segi rasa kerana kebiasaannya ia mudah untuk dihilangkan. Oleh itu, sekiranya masih berbaki sifat rasa, maka wajib untuk dihilangkan sekalipun dengan mengikis atau menggosok sebanyak 3 kali.
Cara mengikis adalah dengan mengikis tempat terkena najis itu menggunakan batu atau lain-lain, manakala menggosok pula adalah dengan menggunakan jari jemari dengan gosokan yang kuat dan kemudian menjiruskan air ke atasnya sehingga hilang ‘ain dan kesan najis itu.
Selain itu, tidak disyaratkan menggunakan bahan bantuan seperti sabun dan usynan (sejenis pokok) bagi menghilangkan najis melainkan setelah terhimpun bau dan warna sekali atau hanya daripada segi rasa sahaja. Maka, dalam situasi ini wajib menggunakan bahan bantuan tersebut. (Lihat Kasyifah al-Saja, 182-183)
Gambar hiasan. (Kredit: Popular Science) Keadaan yang susah (حالة التعسر) Habib Hasan bin Ahmad al-Kaff telah meringkaskan berkenaan hukum bagi keadaan susah (حالة التعسر) kepada dua, iaitu :
Sekiranya hanya tinggal bau sahaja atau warna sahaja, hukumnya adalah dikira sebagai suci.
Sekiranya yang tinggal adalah bau dan warna atau hanya rasa sahaja, maka wajib membasuhnya bersama bahan bantuan seperti sabun sehingga hilang sifat-sifat tersebut.
Akan tetapi, sekiranya orang yang berkepakaran (Ahl al-Khibrah) menyatakan najis tersebut, tidak akan dapat dihilangkan melainkan hanya dengan memotongnya (membuangnya), maka dinamakan bagi keadaan atau situasi ini sebagai situasi yang ada keuzuran (حالة التعذر).
Hukumnya, ia termasuk dalam perkara yang dimaafkan dan sah solat dengannya. Walau bagaimanapun, jika dia mampu untuk menghilangkannya pada masa akan datang, wajib untuk dia menghilangkannya.
(Lihat al-Taqrirat al-Sadidah, hlm. 136)
Kesimpulannya Berdasarkan kepada persoalan di atas, setelah diteliti dalil-dalil serta pandangan para ulama, kami menyimpulkan kepada beberapa perkara :
Sekiranya air kencing yang terdapat di atas tilam telah kering serta tidak dilihat padanya kesan atau sifat-sifatnya, maka bagi mensucikannya cukup dengan hanya mengalirkan air padanya.
Dan sekiranya kuantiti air sedikit, hendaklah air yang dilalukan ke atas najis dan bukan sebaliknya sepertimana yang telah dijelaskan oleh Syeikh Ibrahim al-Baijuri di dalam hasyiahnya. (Lihat Hasyiah Syeikh Ibrahim Baijuri, 1/199)
Akan tetapi, jika air kencing tersebut meninggalkan ‘ain atau sifat-sifatnya, maka terlebih dahulu hendaklah dihilangkan ‘ain dan sifat-sifatnya.
1. Serap guna span atau kain Kami syorkan lap dan pindahkan air kencing yang bertakung di atas tilam semampu mungkin dengan menggunakan kain atau span atau wet/dry vacuum sehingga tidak ada lagi yang berbaki melainkan sedikit lembap yang tidak boleh dipisahkan (dielakkan) sebagaimana yang disebutkan oleh Syeikh Nawawi al-Bantani. (Lihat Kasyifah al-Saja, hlm. 181)
Gambar hiasan. (Kredit: Google) 2. Alirkan air Kemudian, barulah dialirkan air di atasnya. Sekiranya air basuhan tersebut tidak dapat mengalir, hendaklah ia juga dipindahkan atau dikeringkan semampu mungkin, dengan menggunakan kain atau span atau seumpamanya. Sekiranya masih berbaki warna atau bau sahaja, tidak mengapa dan ia dikira telah suci.
Akan tetapi, sekiranya masih berbaki warna dan bau sekali atau semata-mata rasa sahaja, hendaklah ia dihilangkan semampu mungkin dengan menggunakan bahan bantuan seperti sabun atau seumpamanya atau dengan menggosoknya sekuat mungkin sehinggalah sifat-sifat yang berbaki tersebut hilang.
Sekiranya masih lagi tidak dapat dihilangkan ia termasuk dalam perkara yang dimaafkan serta sah solat di atasnya.
Manakala apa-apa air yang mungkin terserap di dalam tilam semasa proses pembersihan adalah tidak mengapa. Basuhan di bahagian luar sahaja telah cukup. Dalam hal ini, Imam al-Nawawi telah menukilkan pendapat Imam Syafie bahawa :
لو أحمى حديد ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهَا سُمًّا أَوْ غَسَلَهَا فِيهِ فَشَرِبَتْهُ ثُمَّ غُسِلَتْ بِالْمَاءِ طَهُرَتْ لِأَنَّ الطَّهَارَاتِ كُلَّهَا إنَّمَا جُعِلَتْ عَلَى مَا يَظْهَرُ فِيهِ لَيْسَ عَلَى الْأَجْوَافِ
Maksudnya : “Sekiranya dipanaskan sekeping besi dan kemudian besi tersebut disiram dengan racun (najis) atau dibasuh dengannya. Dan kemudian, racun tersebut telah meresap masuk ke dalam besi tersebut. Kemudian, besi tersebut dibasuh dengan air, maka ia kembali menjadi suci kerana kesucian itu adalah berdasarkan apa yang zahir (dilihat) dan bukannya pada apa yang ada di dalam rongga (tidak nampak). (Lihat al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab, 2/600)
Semoga Allah SWT memberikan kefahaman yang jelas kepada kita semua dalam beragama. Ameen.
Sumber: Mufti Wilayah Persekutuan
The post Cara Nak Cuci Tilam Kena Air Kencing Supaya Suci Dari Najis Dikongsikan Mufti appeared first on Siakap Keli.


Artikel ini hanyalah simpanan cache dari url asal penulis yang berkebarangkalian sudah terlalu lama atau sudah dibuang :

https://siakapkeli.my/2020/02/12/cara-nak-cuci-tilam-kena-air-kencing-supaya-suci-dari-najis-dikongsikan-mufti/

Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Anak Buang Air Kecil Atas Tilam Berat Besar Mufti Kongsi Cara Nak Bersihkan Dan Sucikan Dari Najis

Anak Buang Air Kecil Atas Tilam Berat Besar Mufti Kongsi Cara Nak Bersihkan Dan Sucikan Dari Najis

papar berkaitan - pada 14/2/2020 - jumlah : 61 hits
Ada anak kecil dan sering terkucil atas tilam waktu tengah malam itu perkara yang biasa bagi sesetengah ibu bapa Kencing malam atau betwetting terjadi apabila kanak kanak berusia 5 tahun dan ke atas tidak dapat mengawal kencing mereka semas...
Susahnya Macam Nak Berperang Doktor Ini Kongsi Cara Mudah Pujuk Anak Makan Ubat

Susahnya Macam Nak Berperang Doktor Ini Kongsi Cara Mudah Pujuk Anak Makan Ubat

papar berkaitan - pada 14/2/2020 - jumlah : 58 hits
Tidak dinafikan sekarang musim demam banyak anak anak kita yang tidak sihat Demam disertakan dengan batuk dan selesema tak sampai hati bila lihat keadaan mereka Untuk mengurangkan suhu panas badan serta melegakan batuk selesema anak anak su...
Dari Anak Susah Makan Sekarang Semua Nak Teknik Pujuk Cara Ibu Ini Berkesan

Dari Anak Susah Makan Sekarang Semua Nak Teknik Pujuk Cara Ibu Ini Berkesan

papar berkaitan - pada 16/2/2020 - jumlah : 53 hits
Rasanya normal untuk anak membesar lalui fasa tak berselera makan tolak makanan dan tiba tiba jadi picky eater Ya NORMAL Tapi kena cepat cepat cari jalan untuk dia berselera dan suka makan Tak mudah tapi tak mustahil Jangan kita pula biarka...
Air Ketum Tidak Boleh Rawat Kencing Manis Darah Tinggi Hanya Mitos Pakar

Air Ketum Tidak Boleh Rawat Kencing Manis Darah Tinggi Hanya Mitos Pakar

papar berkaitan - pada 5/2/2020 - jumlah : 74 hits
Tanggapan masyarakat bahawa air ketum mampu merawat penyakit diabetes dan darah tinggi adalah tidak benar dan ia hanyalah mitos kerana tiada bukti secara klinikal atau saintifik bahawa ia mampu mengubati penyakit dua serangkai itu Ramai yan...
Cara Rambut Badannya Di Sental Keadaan Bilik Air Buat Anak Jadi Takut Bukan Anak Tak Suka Mandi

Cara Rambut Badannya Di Sental Keadaan Bilik Air Buat Anak Jadi Takut Bukan Anak Tak Suka Mandi

papar berkaitan - pada 4/2/2020 - jumlah : 63 hits
Ramai ibu hairan bukankah bayi manusia telah hidup selama 9 bulan di dalam air Jadi mengapa ada bayi yang takut mandi Enam Sebab Anak Takut Mandi 1 Posisi Badan yang Tak Selesa Di dalam rahim bayi duduk dengan kedua tangan dan lutut yang ra...
Nak Susukan Bayi Sampai 2 Tahun Bukan Senang Kering Air Mata Ibu Dibuatnya

Nak Susukan Bayi Sampai 2 Tahun Bukan Senang Kering Air Mata Ibu Dibuatnya

papar berkaitan - pada 17/2/2020 - jumlah : 42 hits
Amalan penyusuan susu ibu bukanlah sesuatu yang mudah Namun ia tidak juga susah Asalkan anda tahu teknik yang betul amalan ini dapat dilaksanakan dengan tenang dan dan lancar Artikel Menarik Bagi anda yang berazam mahu menyusukan bayi denga...
Cuci Tangan Dengan Air Sabun Atau Pakai Hand Sanitizer

Cuci Tangan Dengan Air Sabun Atau Pakai Hand Sanitizer

papar berkaitan - pada 11/2/2020 - jumlah : 71 hits
Cuci Tangan Dengan Air Sabun atau Pakai Hand Sanitizer Cuci Tangan Dengan Air Sabun atau Pakai Hand Sanitizer Di waktu penularan wabak Coronavirus kini langkah mencuci tangan ialah perkara yang wajib dilakukan Hand sanitizer dapat digunakan...
Payah Nak Bergaya Kalau Pakai Tudung A Aida Dedahkan Selesa Buka Hijab Supaya Senang Nak Berfesyen

Payah Nak Bergaya Kalau Pakai Tudung A Aida Dedahkan Selesa Buka Hijab Supaya Senang Nak Berfesyen

papar berkaitan - pada 19/2/2020 - jumlah : 59 hits
Selain mic Siti lupa nak on persembahan lain macam Aina Abdul dan persembahan kontr0versi dari Drama Band nama penerbit terkenal A Aida juga turut disebut sebut oleh warganet bila dia tampil dengan penampilan terbaru tanpa hijab di malam AJ...
Amalkan 10 Tips Ini Jika Nak Jimat Bayar Bil Air Tips No 7 Paling Rare

Amalkan 10 Tips Ini Jika Nak Jimat Bayar Bil Air Tips No 7 Paling Rare

papar berkaitan - pada 16/2/2020 - jumlah : 53 hits
Cara Jimat Air Air bersih adalah salah satu keperluan harian kita Nak tak nak kita sememangnya akan menggunakan air setiap hari Walau bagaimanapun ini bukan bermakna kita boleh menggunakan sesuka hati kerana anda sendiri yang akan menanggun...
Sinopsis Tiada Lagi

Tiada Lagi Cerekarama Lakonan Rita Rudaini Eizlan Yusof

Berkilat Seperti Baru Ahli Kimia Kongsi Rahsia Bersihkan Dinding Toilet Dengan Mudah

Tak Payah Bidas Ag Kuasa Ditangannya

Kisah Mesyuarat Semalam

Jiwa Besar Anwar Selamatkan Kesepakatan Ph Malam Tadi

Exercise Diet Cara Rasulullah

Persidangan Apec Tidak Menghalang Gerakan ReformasiKisah Penggodam Mesin Slot Kasino Paling Power Dalam Sejarah Tommy Glenn Carmichael

5 Selebriti Antarabangsa Yang Sebenarnya Ada Adik Beradik Kembar

Apa Akan Berlaku Jika Tersalah Isi Diesel Ke Dalam Enjin Petrol Dan Apa Perlu Anda Lakukan

Isu Isteri Abam Selepas Sidang Media Ali Puteh Ini Tindakan Tegas Diambil Aliff Syukri

Info Penuh Program Ceria Megastar Musim 2 2020


Resepi Labu Kuning Masak Lemak Putih

Sudah Akrab Suami Emma Maembong Tak Kekok Cium Adik Ipar Atas Pelamin

Kenangan Untuk Aiman Sufi Ainin

Stadium Sultan Ibrahim Stadium Bola Sepak Bertaraf Dunia

Kasut Sukan Pertama Aina

40 Short Passages For Close Reading Grade 2