Imbas Kembali Wawasan 2020 Malaysia Sebagai Negara Maju
Tadi ada banyak masa, aku membaca kembali satu artikel dari Pejabat Perdana Menteri yang aku rasa terlupa nak buang tentang Wawasan 2020
Beberapa hari lagi kita akan menyambut tahun 2020 dan tahun ni adalah tahun kita menjadi negara maju. Kononnya.
30 tahun perancangan yang membuang masa dan lari dari objektif. Kena kita tambah lagi lima tahun 2025 untuk menjadi negara maju
Pendapat aku ialah sukar dengan polimik politik Malaysia yang tak stabil serta percambahan tunas rasisme yang tidak pernah redup. Mana mungkin kita akan capai taraf negara maju
Semuanya punca dari ideologi pemikiran rakyat kita yang tidak maju. Nak negara maju tapi pemikiran kolot dan kotor. Ahli politik pula nak jumpa yang jujur sukar sekali, janji perut penuh, apa nak jadi kat negara ni lantaklah
Kita masih lagi mengharapkan pelabur luar untuk menjana ekonomi negara. Bukannya kita aktif sebagai pelabur ke negara luar. Itu ciri-ciri negara maju. Makna ekonomi pun semput, ada cita-cita nak jadi negara maju.
Kamu boleh katakan aku ni pesimis, lantaklah. Malaysia memang tak boleh jadi negara maju jika pemikiran tak ubah, sibuk dengan rasisme, sibuk nak longgokkan masalah negara kat kepala rakyat. Jom baca , kisah tragis artikel tentang Wawasan 2020 dahulu. Aku berumur 15 tahun kot. Dahulu aku ceria nak sambut tahun 2020. Kini buang masa aku ajer. Rasanya generasi muda pun kalau tanya apa itu Wawasan 2020. Mesti blurrr..
Malaysia Sebagai Negara Maju Sepenuhnya – Satu TakrifMenjelang tahun 2020, Malaysia dapat menjadi negara bersatu, dengan masyarakat Malaysia yang yakin, mempunyai nilai moral dan etika yang kukuh, hidup dalam masyarakat yang demokratik, liberal dan bertolak ansur, penyayang, adil dari segi pengagihan ekonomi, progresif dan makmur, dan mempunyai penguasaan sepenuhnya terhadap ekonomi yang bersaing, dinamik, cergas dan kental
Tidak akan wujud Malaysia yang maju sepenuhnya sehingga kita akhirnya dapat mengatasi sembilan cabaran strategik yang kita hadapi sejak kelahiran kita sebagai sebuah negara merdeka
Cabaran pertama ialah mewujudkan negara Malaysia bersatu yang mempunyai matlamat yang dikongsi bersama. Ia mesti menjadi negara yang aman, berintegrasi di peringkat wilayah dan kaum, hidup dalam harmoni, bekerjasama sepenuh- nya secara adil, dan terdiri daripada satu bangsa Malaysia yang mempunyai kesetiaan politik dan dedikasi kepada negara
Yang kedua ialah cabaran untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan maju, dengan keyakinan akan keupayaan sendiri, berbangga dengan apa yang ada, dengan apa yang telah dicapai, cukup gagah menghadapi pelbagai masalah. Masyarakat Malaysia ini mesti dapat dikenali melalui usaha mencapai kecemerlangan, amat sedar akan semua potensinya, tidak mengalah kepada sesiapa, dan dihormati oleh rakyat negara lain
Cabaran ketiga yang sering kita hadapi ialah usaha mewujudkan dan membangunkan masyarakat demokratik yang matang, yang mengamalkan satu bentuk demokrasi Malaysia yang mempunyai persefahaman matang, berasaskan masyarakat yang boleh menjadi contoh kepada beberapa banyak negara membangun. 10. Keempat ialah cabaran untuk mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika, dengan warganegaranya teguh dalam nilai agama dan kerohanian dan didokong oleh nilai etika paling tinggi
Cabaran kelima yang selalu kita alami adalah untuk mewujudkan masyarakat liberal dan bertolak ansur, dengan rakyat Malaysia pelbagai kaum bebas mengamalkan adat, kebudayaan dan kepercayaan agama mereka dan pada masa yang sama meletakkan kesetiaan mereka kepada satu negara
Keenam ialah cabaran untuk mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, masyarakat yang mempunyai daya perubahan tinggi dan berpandangan ke depan, yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga penyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan
Cabaran ketujuh untuk mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi, iaitu sistem sosial yang mementingkan masyarakat lebih daripada diri sendiri, dengan kebajikan insan tidak berkisar pada negara atau orang perseorangan tetapi di sekeliling sistem keluarga yang kukuh
Kelapan ialah cabaran untuk memastikan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi. Ini merupakan masyarakat yang melaksanakan pengagihan kekayaan negara secara adil dan saksama, dengan wujudnya perkongsian sepenuhnya bagi setiap rakyat dalam perkembangan ekonomi. Masyarakat sedemikian tidak akan wujud jika masih ada pengenalan kaum berdasarkan fungsi ekonomi, dan pengenalan kemunduran ekonomi berdasarkan kaum
Cabaran kesembilan ialah cabaran untuk mewujudkan masyarakat makmur yang mempunyai ekonomi bersaing, dinamik, giat dan kental
Kita sudah lama berusaha ke arah mencapai matlamat berkenaan. Kesembilan matlamat utama yang dinyatakan ini tidak semestinya menjadi urutan keutamaan kita untuk tiga dekad akan datang. Tentunya keutamaan dalam satu-satu masa mesti memenuhi keadaan khusus pada masa berkenaan
Tetapi tentulah memeranjatkan jika cabaran strategik pertama yang saya sebutkan – mewujudkan negara Malaysia bersatu – tidak akan menjadi keutamaan yang paling asas, paling pokok
Oleh sebab apa yang akan saya katakan pada pagi ini banyak tertumpu pada pembangunan ekonomi, izinkan saya tekankan sekali lagi bahawa pembangunan sepenuhnya ke arah masyarakat maju yang kita cita-citakan – walau macam mana setiap kita mahu mentafsirkannya – tidak boleh dimaksudkan pada kemajuan kebendaan dan ekonomi sahaja. Pembangunan ekonomi tidak seharusnya menjadi satu-satunya matlamat paling utama untuk memenuhi keperluan negara kita
Oleh sebab Majlis ini perlu menumpukan perhatian pada isu pembangunan ekonomi dan keadilan sosial ekonomi, yang bagi negara ini perlu diusahakan bersama-sama untuk masa depan yang lebih cerah, izinkan saya jelaskan tanggapan mengenai cabaran strategik utama yang berkaitan dengan dua matlamat penting ini
Pada ketika ini, lebih baik kita jelaskan dengan lebih terperinci matlamat mewujudkan keadilan ekonomi dalam masyarakat
Daripada serampang dua mata Dasar Ekonomi Baru (DEB), tiada sesiapa pun yang menentang pembasmian kemiskinan geografi. Semua tinggal di kawasan di selatan, utara, timur atau barat, mesti dinaikkan daripada garis kemiskinan mutlak
Negara ini mesti mampu menyediakan cukup makanan diatas meja supaya tidak ada seorang pun rakyat Malaysia yang mengalami masalah kekurangan zat makanan yang teruk. Kita mesti menyediakan secukupnya keperluan asas seperti tempat tinggal, hak mendapat kemudahan kesihatan, dan semua keperluan asas yang lain. Malaysia yang maju perlu mempunyai kelas menengah yang besar dan bertenaga dan menyediakan peluang secukupnya untuk mereka di peringkat bawahan keluar daripada belenggu kemiskinan relatif
Mata serampang kedua, iaitu memansuhkan pengenalan kaum berasaskan fungsi ekonomi utama, juga diterima umum walaupun ada yang beranggapan bahawa ia boleh dicapai tanpa mengubah sebarang kedudukan. Jika kita ingin membina masyarakat adil, kita mesti menerima beberapa tindakan tegas Ini bermakna dalam pelbagai sektor pekerjaan yang penting, campuran pelbagai kaum yang mewujudkan negara Malaysia patutlah ada. Melalui usaha yang sah, kita mesti memastikan imbangan yang adil dalam profesion dan semua kategori pekerjaan utama. Sudah tentu kita juga mesti menekankan mutu dan kebolehan. Tetapi kita mesti memastikan pembangunan sihat masyarakat Bumiputera yang mampu dan gigih dalam bidang perdagangan dan perindustrian
Malaysia maju tidak harus mempunyai masyarakat yang mengaitkan kemunduran ekonomi dengan kaum. Ini membawa makna kesamarataan pendapatan individu, iaitu keadaan semua rakyat Malaysia mempunyai pendapatan yang sama. Ini mustahil individu, melalui kita, kita semua akan mempunyai nilai ekonomi yang berlainan, dan akan menerima Kesamarataan dalam pendapatan diperjuangkan oleh fahaman sahaja mustahil tetapi tidak ada ia satu formula untuk kehancuran
Tetapi saya yakin bahawa merapatkan jurang pendapatan kaum, melalui persamaan perkhidmatan sosial dan infrastruktur yang lebih dekat, melalui pembangunan budaya ekonomi yang sesuai dan melalui pembangunan sumber manusia sepenuhnya, adalah perlu dan memang dikehendaki. Kita mesti menanam cita-cita menjelang tahun 2020 hendak mencapai tahap tidak seorang pun dapat mengatakan kumpulan kaum tertentu pada asasnya mundur dari segi ekonomi manakala satu kaum lagi maju. Keadaan seperti itulah yang mesti kita usahakan – secara lancar, berkesan, dengan adil dan penuh dedikasi
“Perkongsian penuh dalam kemajuan ekonomi” tidak bermaksud perkongsian penuh dalam kemiskinan. Ia mestilah bermaksud imbangan adil dari segi penyertaan dan sumbangan semua kaum – termasuk Bumiputera Sabah dan Sarawak – dalam sektor ekonomi kita yang cepat membangun dan moden. Ia mestilah bermaksud agihan yang adil dari segi kawalan, pengurusan dan hakmilik ekonomi moden
Untuk mencapai matlamat keadilan ekonomi dalam masyarakat, kita mesti meningkatkan program kita untuk pembangunan sumber manusia dengan pesatnya. Memang ada keperluan untuk menjamin kewujudan masyarakat Bumiputera yang mampu supaya setaraf dengan masyarakat bukan Bumiputera. Memang ada keperluan untuk revolusi mental dan perubahan budaya. Semua tugas untuk memajukan diri perlu kita lakukan sendiri. Dalam usaha memperbetul ketidakseimbangan ekonomi, perlu wujud penekanan penuh untuk mencapai kemajuan dengan segera serta hasil yang produktif – pada kos paling rendah dari segi ekonomi dan masyarakat
Untuk mewujudkan masyarakat makmur, kita boleh menetapkan beberapa banyak matlamat yang berasaskan aspirasi. Saya yakin bahawa kita harus menetapkan matlamat yang munasabah (sebagai lawan kepada matlamat beraspirasi) untuk menggandakan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) sebenar kita setiap 10 tahun antara 1990 dan 2020. Jika kita lakukan ini, KDNK kita akan menjadi lapan kali lebih besar menjelang tahun 2020 berbanding 1990. KDNK kita pada 1990 ialah $115 bilion. KDNK kita pada 2020 patut menjadi kira-kira $920 bilion dalam nilai sebenar (ringgit pada 1990)
Pertumbuhan pesat ini memerlukan pertumbuhan pada kadar purata kira-kira tujuh peratus (dalam nilai sebenar) setahun untuk 30 tahun akan datang. Diakui bahawa ini anggaran menetapkan matlamat yang tinggi diri kita untuk gigih berusaha
Kita mesti waspada akan ‘keasyikan pertumbuhan’, iaitu bahaya mengejar angka pertumbuhan yang ditetapkan tanpa menghirau iltizam yang perlu untuk menjamin kestabilan, mengawal kadar inflasi supaya sentiasa rendah,menjamin kadar pengekalan, membangunkan mutu hidup kita dan taraf hidup, dan pencapaian matlamat sosial lain. Ini akan menjadi usaha yang sukar dengan pelbagai kejayaan dan kegagalan. Tetapi saya yakin ini dapat dilakukan
Pada 1960-an, pertumbuhan kita adalah pada kadar purata 5.1 peratus setahun; pada 1970-an, dekad pertama DEB, pertumbuhan Malaysia adalah pada kadar purata 7.8 peratus; pada 1980-an kerana tahun-tahun kemelesetan, pertumbuhan kita ialah pada kadar purata 5.9 pcratus setahun
Jika kita mengambil 30 tahun lalu KDNK kita meningkat setiap tahun dalam nilai sebenar pada kadar purata 6.3 peratus setahun. Jika kita mengambil 20 tahun lalu, pertumbuhan kita adalah pada kadar purata 6.9 peratus setahun. Yang diperlukan ialah tambahan pertumbuhan sebanyak 0.1 peratus. Sudah pasti jika kita berusaha sepenuhnya, Insya-Allah 0.1 peratus ini dapat dicapai
Jika kita berjaya, dan diandaikan kadar pertumbuhan penduduk tahunan ialah 2.5 peratus, menjelang tahun 2020, rakyat Malaysia akan kaya empat kali ganda (dalam nilai sebenar) berbanding 1990. Itulah ukuran masyarakat makmur yang kita inginkan dan harap dapat mencapainya
Perkara kedua dalam matlamat ekonomi kita ialah usaha menjamin kewujudan ekonomi yang bersaing. Ekonomi sedemikian patut dapat bertahan bagi tempoh yang lebih lama, bersifat dinamik, giat dan kental. Ia mesti membawa maksud, antara lainnya: Ekonomi yang pelbagai dan seimbang dengan sektor perindustrian yang matang dan luas asasnya, sektor pertanlan yang matang dan maju dan sektor perkhidmatan yang berkesan, produktif serta matang; Ekonomi yang cepat bertindak, pantas menyesuaikan n persaingan; Ekonomi yang mempunyai teknologi yang cekap, mampu sepenuhnya disesuaikan, diubahsuai dan dicipta, ekonomi yang semakin berpusat pada teknologi, bergerak kearah aras teknologi yang semakin tinggi; Ekonomi yang mempunyai hubungan perindustrian yang kukuh dan saling berkaitan dengan keseluruhan sistem; Ekonomi yang digerakkan oleh kuasa pemikiran, kemahiran dan ketekunan dalam menguasai kekayaan maklumat,dengan pengetahuan mengenai apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya; Ekonomi yang mempunyai daya pengeluaran tinggi dan terus meningkat dalam hubungannya dengan semua faktor pengeluaran; Ekonomi keusahawanan yang berdikari, berpandangan luas, bersifat cergas dan berdaya usaha; Ekonomi yang dikekalkan dengan etika kerja contoh, kesedaran terhadap mutu dan usaha ke arah kecemerlangan; Ekonomi yang ditentukan sifatnya dengan kadar inflasi dan kos sara hidup yang rendah; dan Ekonomi yang dikuasai oleh disiplin dan kawalanRamai antara kita dalam Majlis ini tidak akan berada di sana pada pagi 1 Januari 2020. Tidak ramai, rasa saya. Beban memastikan satu generasi dari sekarang, sudah pasti akan dilakukan oleh pemimpin yang kita. Tetapi kita mesti ankan tugas kita untuk yang kita mahukan. Dan marilah kita letakkan batu asas untuk mereka meneruskan pembinaannya


Artikel ini hanyalah simpanan cache dari url asal penulis yang berkebarangkalian sudah terlalu lama atau sudah dibuang :

http://www.hanifidrus.com/2019/12/imbas-kembali-wawasan-2020-malaysia.html

Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Malaysia Tangga Ke 7 Negara Terbaik Dunia Untuk Bersara Tahun 2020

Malaysia Tangga Ke 7 Negara Terbaik Dunia Untuk Bersara Tahun 2020

papar berkaitan - pada 4/1/2020 - jumlah : 64 hits
SATU tinjauan atas talian oleh sebuah laman sesawang yang berpengkalan di Amerika Syarikat menyenaraikan Malaysia sebagai negara di tangga ketujuh dunia paling baik untuk bersara bagi tahun 2020 Kos sara hidup sistem kesihatan keadaan cuaca...
Malaysia Airlines Tawar Tambang Diskaun 2020 Untuk Kelas Ekonomi Perniagaan

Malaysia Airlines Tawar Tambang Diskaun 2020 Untuk Kelas Ekonomi Perniagaan

papar berkaitan - pada 1/1/2020 - jumlah : 81 hits
KUALA LUMPUR 1 Jan Jualan tahun baharu Malaysia Airlines bermula esok dengan tawaran diskaun tambang sehingga 35 peratus bagi Kelas Ekonomi dan Perniagaan Tawaran berlangsung sehingga 20 Jan 2020 untuk perjalanan sehingga 31 Dis 2020 Ini be...
2020 Thoughts Of A Blogger In A Still Developing Country Called Malaysia

2020 Thoughts Of A Blogger In A Still Developing Country Called Malaysia

papar berkaitan - pada 1/1/2020 - jumlah : 90 hits
Can we make it happen by 2030 Jan 1 2020 When Dr Mahathir Mohamad launched his Vision 2020 in 1991 none of my kids were born yet Heck I wasn t even married This morning first day of 2020 one of the kids asked me Abah adakah tercapai Wawasan...
Tahun Dah Masuk 2020 Tapi Mentaliti Rakyat Malaysia Masih Tersekat Dizaman Batu Ini Buktinya

Tahun Dah Masuk 2020 Tapi Mentaliti Rakyat Malaysia Masih Tersekat Dizaman Batu Ini Buktinya

papar berkaitan - pada 2/1/2020 - jumlah : 89 hits
WALAUPUN hari ini melangkah ke tahun 2020 namun sikap masyarakat negara ini masih tidak berubah dan suka membuang sampah merata merata Ini terbukti apabila pekerja Alam Flora Sdn Bhd mengutip sembilan tan sampah sarap yang dibuang orang ram...
Presiden Jokowi Survei Tunjukkan Indonesia Negara Paling Diminati Investor Di 2020

Presiden Jokowi Survei Tunjukkan Indonesia Negara Paling Diminati Investor Di 2020

papar berkaitan - pada 2/1/2020 - jumlah : 24 hits
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengklaim Indeks Harga Saham Gabungan Indonesia meningkat sepanjang 2019 Hal tersebut terlihat dari survei Bloomberg terhadap 57 trader strategist dan investor top dunia tentang negara berkembang atau emergi...
Iklim Ekonomi Malaysia Lebih Baik Pada 2020

Iklim Ekonomi Malaysia Lebih Baik Pada 2020

papar berkaitan - pada 2/1/2020 - jumlah : 50 hits
Meskipun diramal akan mengalami gugatan ekonomi Malaysia bakal menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang tidak jauh beza dengan dengan 2019 pada tahun ini Beberapa pakar ekonomi yakin keluaran dalam negara kasar akan mencapai 4 8 pada 2020 Menur...
Momota Dijangka Sertai Badminton Masters Malaysia 2020

Momota Dijangka Sertai Badminton Masters Malaysia 2020

papar berkaitan - pada 1/1/2020 - jumlah : 76 hits
PEMAIN perseorangan lelaki nombor satu dunia Kento Momota menjadi antara pemain yang akan mengambil bahagian dalam Kejohanan Masters Malaysia Perodua 2020 di Axiata Arena Bukit Jalil dari 7 hingga 12 Januari ini Pemain dari Jepun berumur 25...
Pendekatan Pak Lah Najib Punca 2020 Tak Maju

Pendekatan Pak Lah Najib Punca 2020 Tak Maju

papar berkaitan - pada 1/1/2020 - jumlah : 92 hits
Malaysia tidak maju bukan kerana salah Wawasan 2020 yang dilancarkan oleh Perdana Menteri ke 4 pada 1990an lalu Menurut Tun Mahathir yang menjadi PM ketika wawasan itu dilancar kegagalan negara untuk mengecap taraf negara maju hari ini adal...
Main Dengan Anjing Wanita Gantung Anak Sendiri

Allahuakhbar Jeritan Bapa Temui Anaknya 9 Bulan Mati Dalam Kereta

Di Mana Tembok Iskandar Zulqarnain

Banduan Akhir Peluk Islam Ketika Sedang Menanti Hukuman Ke Tali Gantung

Apa2 Pun Jangan Sesekali Kasi Kuasa Balik Kat Umno

Flashcard Animals And Their Babies

Detik Bcl Iringi Jenazah Ashraf Sinclair Dengan Mata Sembab

Bahaya Letak Botol Air Dalam Kereta Boleh Mengundang MautBiodata Dan Latar Belakang Pelakon Ashraf Sinclair

Mengapakah Lensa Kamera Bulat Menghasilkan Gambar Segi Empat

5 Mitos Tentang Dinosaur Yang Ramai Percaya

Resepi Tok Aji Serban Paling Hebat

Biodata Dan Latar Belakang Penyanyi Layla Sania


Pasangan Suami Isteri Pelajar Ditahan Edar Ganja

Shah Alam Tersenarai 25 Stadium Terbesar Di Dunia

Pakej Rangsangan Kurangkan Impak Covid 19 Kepada Ekonomi

Audit Kementerian Pertahanan Hampir Siap Mat Sabu Sindir Hisham

Hukuman 20 Tahun Penjara Pemandu Mabuk Dipuji

Hidung Berdarah Jangan Biar Anak Dongak Kepala Doktor Ini Kongsi Tip Yang Betul