Bacaan Surah Al Mulk Rumi Dan Jawi


Bacaan Surah Al Mulk Rumi Dan Jawi. Untuk mendapatkan manfaat bersama, admin ingin kongsikan Bacaan Surah Al Mulk Rumi Dan Jawi untuk anda. Anda segelintir dari kita yang tidak boleh membaca dalam jawi. Untuk itu, admin ada kongsikan bacaan Surah Al Mulk rumi. Admin berikan bacaan tersebut..

Bacaan Surah Al Mulk Rumi Dan Jawi Untuk anda yang ingin memperlajari doa ini, admin kongsikan panduan Bacaan Surah Al Mulk dalam rumi dan jawi. Anda semua boleh memhafalnya khusus untuk adik-adik. Berikut anda boleh melihat dibawah. In Sha Allah kalau anda fokus dalam bacaan tersebut, dalam beberapa hari anda berjaya menghafalnya..
 
Bacaan Surah Al Mulk Rumi
BismiLLahir-Rahmanir-Rahim
Tabarakallazi Bi-Yadihil-Mulk; Wa Huwa ‘Ala Kulli Syay-‘In-Qadir ۝
‘Allazi Khalaqal-Mawta Wal-Ĥayata Li-Yabluwakum ‘Ayyukum ‘Aĥsanu ‘Amalâ; Wa Huwal-‘Azizul-Ġafur۝
‘Allazi Khalaqa Sab-‘A Samawatin Ţibaqa; Ma Tara Fi Khalqir-Rahmani Min-Tafa-Wut Farji-‘il-Başara Hal Tara MinFuţur ۝
Shummar-Ji-‘Il- Başara Kar-Ratayni Yanqalib’Ilaykal-Başaru Khasi-‘Aw-Yanqalib’Ilaykal-Başaru Khasi-‘Aw Wa Huwa hasiir ۝
wa Laqad Za-Yannas-Sama-‘AddunyaBimaşabiha Wa Ja-‘Alnaha Wa Ja-‘Alnaha Rujumal- Lilsy-Syayaţin Wa ‘A‘-Tadna La-Hum ‘Adabas-Sa-‘Ir ۝
Wa Lillazina Kafaru Bi-Rabbihim ‘Azabu Jahannam; Wa Bi’-Sal-Maşir ۝
‘Iza’Ulqu Fiha Sami-‘U Sami-‘U Laha Syahiqaw-Wa Hiya Tafur ۝
Takadu Tamayy-Azu Minal-Ġaei Kullama ‘Ulqiya Fiha Fawjun Sa-‘Alahum Khazanatuha Khazanatuha ‘Alam Ya’-Tikum Nadzir ۝
Qalu Bala Qad Ja-‘Ana Nazir Fakazzabna Wa Qulna Ma NazzalaLLahu Min-Syay’; ‘In ‘Antum’Illa Fi Đalalin-Kabir ۝
Wa Qalu Law Kunna Nasma-‘U ‘Aw Na‘-Qilu Ma Kunna ‘ Ma Kunna Fi Aş-habis- Sa-‘Ir ۝
fa‘-Tarafu Bi-zambihim Fasuh-Qal Li-Aş-Ĥabis- Sa-‘Ir ۝
‘Innallazina Yakh-Syawna Rabbahum Bil-Ġaybi Lahum-Magfiratuw-Wa ‘Ajrun Kabir ۝
Wa ‘AsirruQawlakum ‘Awij-Haru Bih; ‘Innahu ‘Alimum-Bizatiş-Şudur ۝
‘Ala Ya‘-Lamu Man Khalaqa Wa Huwal-Laţiiful-Khabir ۝
Huwallazi Ja-‘Ala Laku-Mul-‘Arđa Żalulan-Famsyu Famsyu Fi Manakibiha Wa Kulu Mir-Rizqih; Wa ‘Ilay-Hin-Nushur ۝
‘A-‘Amintum-Man Fis-Sama-‘I’An-Yakh-Sifa Bi-Kumul-‘Arđ ‘I’An-Yakh-Sifa Bi-Kumul-‘Arđ Fa-‘Izâ Hiya Tamur ۝
‘Am-‘Amintum-Man Fis-Sama-‘I’An-Yursila ‘Alaykum Ĥaşiba Fasata‘-Lamuna Kayfa Nazir ۝
wa Laqad Kazzaballazina Min-Qablihim Fa-Kay-Fa Kana Na-Kir ۝
‘Awalam Yaraw ‘Ilaţ-Ţayri Fawqahum Şaffatiw-Wa Yaq-Biđ Mâ Yumsiku-Hunna ‘Illar-Rahman ‘In-Nahu Bi-Kulli Syay-‘Im-Başir ۝
‘Amman Hazallazi Huwa Jundul-Lakum Yanşurukum-Min Dunir-Rahman ‘Inil-Kafi-Runa’Illâ Fi Ġurur ۝
Amman Hazallazi Yar-Zuqukum ‘In ‘Amsaka Rizqah Bal-Lajju Fi ‘Utu-Wiw-Wa Nufur ۝
Afaman-Yamsyi Mukibban ‘Ala Wajhihii ‘Ahda ahda Amman-Yamsyi Sa-Wiyyan ‘Ala Şiraţin-Mustaqim ۝
Qul Huwallazi ‘Ansya-‘Akum Wa Ja-‘Ala Lakumus-Sam-‘A Wal-‘Abşara Wal-‘Af-‘Idah Qa-Lilanm-Ma Tasy-Kurun ۝
Qul Huwallazi Żara-‘Akum Fil-‘Arđi Wa ‘Ilayhi Tuh-Sharun ۝
Wa Yaquluna MataHazal-Wa‘-Du ‘In-KuntumŞadiqin ۝
Qul ‘Innamal-‘Ilmu ‘IndaLLâh; Wa ‘Innama Wa ‘Innama ‘AnaNazirum-Mubin ۝
FalammaRa-‘Awhu Zul-Fatan-Si-‘At Wujuhullazina Kafaru Wa Qila Hazall Wa Qila Hazallazi Kuntum-Bihi Tadda-‘Un ۝
Qul ‘Ara-‘Aytum ‘In ‘Ah-Lakani-YaLLahu Wa Mamma-‘Iya ‘Aw Raĥiman Faman-Yujirul-Kâfirin Faman-Yujirul-Kâfirin Min-‘Azabin ‘Alim ۝
Qul Huwar- Raĥmanu ‘amanna Bihi Wa‘Alay-Hi Ta-Wakkal-Nâ Fasata‘-Lamuna Man Huwa Fi Đalalim-Mubin ۝
Qul ‘Ara-‘Aytum’In ‘AşbahaMa-‘Ukum Ġaw-Ran-Faman-Ya’-Tikum Faman-Ya’-Tikum Bi-Ma-‘Imma-‘In ۝
 
Maksudnya:
Dengan Nama ALLâh Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani
Maha berkat (serta Maha Tinggilah kelebihan) Tuhan Yang Menguasai pemerintahan (dunia dan akhirat); dan memanglah ia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu;
Dia lah Yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup (kamu) – untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu: siapakah di antara kamu Yang lebih baik amalnya; dan ia Maha Kuasa (membalas amal kamu), lagi Maha Pengampun, (bagi orang-orang Yang bertaubat);
Dia lah Yang telah mengaturkan kejadian tujuh petala langit Yang berlapis-lapis; Engkau tidak dapat melihat pada ciptaan ALLâh Yang Maha Pemurah itu sebarang keadaan Yang tidak seimbang dan tidak munasabah; (jika Engkau ragu-ragu) maka ulangilah pandangan – (mu) – Dapatkah Engkau melihat sebarang kecacatan?
Kemudian ulangilah pandangan (mu) berkali-kali, nescaya pandanganmu itu akan berbalik kepadamu Dengan hampa (daripada melihat sebarang kecacatan), sedang ia pula berkeadaan lemah lesu (kerana habis tenaga Dengan sia-sia).
Dan Demi sesungguhnya! Kami telah menghiasi langit Yang dekat (pada penglihatan penduduk bumi) Dengan bintang-bintang, dan Kami jadikan bintang-bintang itu punca rejaman terhadap Syaitan-syaitan; dan Kami sediakan bagi mereka azab neraka Yang menjulang-julang.
Dan bagi orang-orang Yang kufur ingkar terhadap Tuhan mereka, disediakan azab neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
Apabila mereka dicampakkan ke dalamnya, mereka mendengar suara jeritannya meraung-raung, sedang ia menggelegak.
Hampir-hampir ia pecah berkecai-kecai kerana kuat marahnya. tiap-tiap kali dicampakkan ke dalamnya sekumpulan besar (dari orang kafir), Bertanyalah penjaga-penjaga neraka itu kepada mereka: “Tidakkah kamu pernah didatangi seorang Rasul pemberi ingatan dan amaran (di dunia dahulu)?”
Mereka menjawab: “Ada! sebenarnya telah datang kepada Kami seorang Rasul pemberi ingatan dan amaran, lalu Kami dustakan serta Kami katakan (kepadanya): ALLâh tidak menurunkan sesuatupun, kamu (Wahai orang Yang mendakwa menjadi Rasul) hanyalah berada Dalam kesesatan Yang besar! “
Dan mereka berkata: “Kalaulah Kami dahulu mendengar dan memahami (sebagai orang Yang mencari kebenaran), tentulah Kami tidak termasuk Dalam kalangan ahli neraka”.
Akhirnya mereka mengakui dosa-dosa mereka (sebagai orang-orang Yang kufur ingkar), maka tetaplah JauhNya rahmat ALLâh dari ahli neraka.
Sesungguhnya orang-orang Yang takut (melanggar hukum) Tuhannya semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab tuhan, mereka beroleh keampunan dan pahala Yang besar.
Dan tuturkanlah perkataan kamu Dengan perlahan atau Dengan nyaring, (sama sahaja keadaannya kepada ALLâh), kerana Sesungguhnya ALLâh Maha mengetahui akan Segala (isi hati) Yang terkandung di Dalam dada.
Tidakkah ALLâh Yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui (segala-galanya)? sedang ia Maha Halus urusan PentadbiranNya, lagi Maha mendalam PengetahuanNya!
Dia lah Yang menjadikan bumi bagi kamu: mudah digunakan, maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya, serta makanlah dari rezeki Yang dikurniakan ALLâh; dan (ingatlah), kepada ALLâh jualah (tempat kembali kamu sesudah) dibangkitkan hidup semula; (maka hargailah nikmatNya dan takutilah kemurkaanNya).
Patutkah kamu merasa aman (tidak takut) kepada Tuhan Yang pusat pemerintahanNya di langit itu: menunggang-balikkan bumi menimbus kamu, lalu bergegarlah bumi itu Dengan serta-merta (melenyapkan kamu di bawahnya)?
Atau Patutkah kamu merasa aman (tidak takut) kepada ALLâh Yang pusat pemerintahanNya di langit itu: menghantarkan kepada kamu angin ribut Yang menghujani kamu Dengan batu; maka Dengan itu, kamu akan mengetahui kelak Bagaimana buruknya kesan amaranKu?
Dan Demi sesungguhnya! orang-orang (kafir) Yang terdahulu daripada mereka telah mendustakan (rasul-rasulnya lalu mereka dibinasakan); Dengan Yang demikian, (perhatikanlah) Bagaimana buruknya kesan kemurkaanKu.
Patutkah mereka menutup mata dan tidak memerhatikan (kekuasaan ALLâh pada) burung-burung Yang terbang di atas mereka, (siapakah Yang menjaganya ketika) burung-burung itu mengembang dan menutupkan sayapnya? tidak ada Yang menahannya (daripada jatuh) melainkan (kekuasaan) Allah Yang Maha Pemurah. Sesungguhnya ia Maha melihat serta mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
Bahkan siapa Dia Yang menjadi tentera bagi kamu, Yang akan menolong kamu selain dari ALLâh Yang Maha Pemurah? (sebenarnya) orang-orang Yang kafir tidak lain hanyalah berada Dalam keadaan terpedaya.
Atau siapa Dia Yang dapat memberi rezeki kepada kamu jika Allah menahan rezekiNya? (tidak ada sesiapapun), bahkan mereka (yang musyrik itu) kekal terus Dalam keadaan sombong angkuh serta melarikan diri (dari kebenaran).
Maka Adakah orang Yang berjalan (melalui jalan Yang tidak betul, Yang menyebabkan Dia selalu jatuh) tersungkur di atas mukanya: boleh mendapat hidayah – atau orang Yang berjalan tegak betul, melalui jalan Yang lurus rata?
Katakanlah (Wahai Muĥammad): “ALLâh Yang menciptakan kamu (dari tiada kepada ada), dan mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati (untuk kamu bersyukur, tetapi) amatlah sedikit kamu bersyukur”.
Katakanlah lagi: “Dia lah Yang mengembangkan kamu di bumi, dan kepadaNyalah kamu akan dihimpunkan”.
Dan mereka (yang ingkar) berkata: “Bilakah datangnya (hari kiamat) Yang dijanjikan itu, jika betul kamu orang-orang Yang benar?”
Katakanlah (Wahai Muhammad): “Sesungguhnya ilmu pengetahuan (tentang masa kedatangannya) hanya ada pada sisi ALLâh, dan Sesungguhnya Aku hanyalah seorang Rasul pemberi ingatan dan amaran Yang terang nyata”.
Kemudian apabila (datang kiamat dan) mereka melihat (azab) Yang dijanjikan itu secara dekat, muramlah muka orang-orang Yang kafir itu, serta dikatakan (kepada mereka): “Inilah Dia Yang dahulu kamu Kerap kali minta disegerakan kedatangannya!”.
Tanyalah (Wahai Muĥammad, kepada mereka): “Bagaimana fikiran kamu, jika Allah binasakan daku dan orang-orang Yang bersama-sama denganku (sebagaimana Yang kamu harap-harapkan), atau ia memberi rahmat kepada Kami (sehingga Kami dapat mengalahkan kamu), – maka siapakah Yang dapat melindungi orang-orang Yang kafir dari azab seksa Yang tidak terperi sakitnya?”.
Tegaskan (Wahai Muĥammad, kepada mereka): “ALLâh Dia lah Yang Maha Pemurah, Yang Kami beriman kepadaNya, dan Yang kepadanya Kami berserah diri; oleh itu kamu akan mengetahui kelak siapakah Yang berada Dalam kesesatan Yang nyata”.
Katakanlah lagi: “Bagaimana fikiran kamu, sekiranya air kamu hilang lenyap (di telan bumi), maka siapakah (selain ALLâh) Yang dapat mendatangkan kepada kamu air Yang sentiasa terpancar mengalir?”.
Baca Doa Terkait >> Bacaan Surah Yasin Rumi Dan Jawi

Video Bacaan Surah Al Mulk Jawi Sumber ini diambil dari YouTube, dengan menonton video memudahkan lagi adik-adik atau netizen menghafal Surah Al Mulk tersebut. Berikut admin kongsikan, pastikan anda menontonnya dibawah..

Harapkan panduan ini memudahkan anda menghafalnya..
The post Bacaan Surah Al Mulk Rumi Dan Jawi appeared first on Doa Harian.


Artikel ini hanyalah simpanan cache dari url asal penulis yang berkebarangkalian sudah terlalu lama atau sudah dibuang :

http://doaharian.net/2020/12/02/bacaan-surah-al-mulk-rumi-dan-jawi/

Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Elfira Loy Dedah Suami Perlu Hafal Surah Al Mulk Sebelum Berkahwin Dengannya

Elfira Loy Dedah Suami Perlu Hafal Surah Al Mulk Sebelum Berkahwin Dengannya

papar berkaitan - pada 8/12/2020 - jumlah : 182 hits
Sering tampak bahagia bersama pelakon dan usahawan Elfira Loy tampil berkongsi kisah m pertemuan dan perkenalannya bersama suaminya sebelum kedua duanya selamat mendirikan rumah tangga var neutrogena beautifulnara com apa itu kulit
Jadikan Amalan Bacaan Surah 3 Qul Sebelum Tidur Dan Kelebihannya

Jadikan Amalan Bacaan Surah 3 Qul Sebelum Tidur Dan Kelebihannya

papar berkaitan - pada 30/11/2020 - jumlah : 374 hits
Jadikan Amalan Bacaan Surah 3 Qul Sebelum Tidur Dan Kelebihannya Setiap surah dalam Al Quran mempunyai kelebihan tersendiri jika kita sentiasa amalkan Jadi sebagai umat islam kenalah ambil peluang untuk jadikan surah surah dalam Al Quran un...
Inilah Cara Untuk Berbahagia Yang Terdapat Dalam Surah Al Insyirah

Inilah Cara Untuk Berbahagia Yang Terdapat Dalam Surah Al Insyirah

papar berkaitan - pada 28/11/2020 - jumlah : 435 hits
Apakah takrif bahagia Ramai yang beranggapan untuk bahagia kita harus berjaya dan antara kejayaan yang dimaksudkan adalah dengan memiliki karier yang bagus mempunyai pasangan yang ideal serta tempat kediaman yang nyaman dan selesa Pun begit...
Kenapa Surah Al Fatihah Berada Di Awal Al Quran

Kenapa Surah Al Fatihah Berada Di Awal Al Quran

papar berkaitan - pada 28/11/2020 - jumlah : 162 hits
Ada beberapa dalil yang menyebut bahawa ayat pertama yang diturunkan ialah Al Iqra yang menyebut mengenai anjuran membaca Namun pernahkah anda terfikir mengapa surah Al Fatihah berada pada awal Al Quran Mengapa bukan surah Al Iqra sendiri P...
Surah Ad Dhuha Dan Kaitannya Dalam Kehidupan Kita

Surah Ad Dhuha Dan Kaitannya Dalam Kehidupan Kita

papar berkaitan - pada 20/11/2020 - jumlah : 183 hits
Republished hi there mrs pip baca mengenai surah Ad Dhuha ni di blog SJM so mrs pip kongsikan kat sini mengenai surah ad dhuha ni Bagaimana Surah Ad Dhuha Boleh Mengubah Kehidupan Kita Surah ini telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW ket...
Pengajaran Tulisan Jawi Di Sjk Diteruskan

Pengajaran Tulisan Jawi Di Sjk Diteruskan

papar berkaitan - pada 8/12/2020 - jumlah : 89 hits
Muslimin Yahaya KERAJAAN Perikatan Nasional meneruskan dasar Kerajaan Pakatan Harapan berkaitan pengenalan tulisan jawi di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil pada 2019 Menurut Timbalan Menteri Pelajaran Muslimin Yahaya tulisan j...
Tahniah Pahang Negeri Lain Bila Nak Kuat Kuasakan Jawi

Tahniah Pahang Negeri Lain Bila Nak Kuat Kuasakan Jawi

papar berkaitan - pada 25/11/2020 - jumlah : 179 hits
Pelik kenapa ultra kiasu menentang hingga cabar di mahkamahNEGERI lain selain Kelantan dan Terengganu bila nak ikut kuat kuasakan Jawi berani tak Saya nak tengok Kuala Lumpur dan Selangor selepas ini Tahniah kepada kerajaan negeri Pahang ke...
Pengenalan Tulisan Jawi Tetap Kekal Pada 2021

Pengenalan Tulisan Jawi Tetap Kekal Pada 2021

papar berkaitan - pada 7/12/2020 - jumlah : 112 hits
KUALA LUMPUR Kementerian Pendidikan memaklumkan pengenalan tulisan Jawi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu bagi murid sekolah Tahun 4 di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan diteruskan pada 2021 Timbalan Menteri Pendidikan Muslimin Yahaya berkat...
Kitaorang Sangkakan Besar Sekali Sampai Comelnya Haha

Anggota Polis Maut Motosikal Dilanggar Bas

Nikmati Masa Menyeronokkan Di 4 Taman Tema Air Di Negeri Selangor

Interior And Exterior Merge In A Family Home In Madrid

Coolblog Opens Its 263rd New Outlet In Ampang Point

Karipap Cendawan

Scuba Diving Team Haul Another 51kg Of Ghost Nets In Latest Operation

Will Khairy Threaten Ku Li To Make Life Difficult For Him5 Filem Yang Berubah 100 Genre Ketika Pertengahan Cerita

7 Kes Jenayah yang Diselesaikan Dengan Cara Pelik

Bukti Kejayaan Produk Alternatif Ini Apa Yang Negara Lain Boleh Pelajari Daripada Jepun

Hanya Rapat Sahaja Tetapi Tidak Nelydia Senrose Disangka Rangkul Lengan Fattah Amin Rupanya

Kenali Ahli Sihir Rasmi New Zealand Yang Dilantik Perdana Menteri


Pengalaman Menginap Di H Elite Design Hotel Kelantan Bilik Superior Twin

Drama Harith Fayyadh

Teknik Mengira Guna Jari Yang Mudah Untuk Pelajar

5992 Aktiviti Program Infaq Rezeki Minyak Petrol Percuma Sempena Sambutan Maulidur Rasul Ppim 19 10 2021

5995 Flip Flop Untuk Antivaksin Sinar Harian 20 10 2021

Dua Penjuru Melaka Milik Bn Tiga Penjuru Peluang Ph