Tak Perlu Tunggu Sampai Pencen Rupanya Ada 17 Jenis Pengeluaran Kwsp Yang Ramai Orang Masih Tidak Tahu
Jika selama ini ramai yang ingat duit KWSP hanya boleh dikeluarkan ketika memasuki usia 50an, perbetulkan persepsi ini.Sebab mungkin ramai yang tak tahu rupanya ada 17 jenis pengeluaran KWSP yang boleh dikeluarkan awal tak perlu tunggu umur nak bersara pun.

Simpanan KWSP boleh dikeluarkan sebelum dan selepas mencapai umur persaraan. Pengeluaran ini adalah untuk membantu penyimpan membuat persediaan sebelum dan semasa persaraan. Jadi bagi yang mempunyai simpanan di KWSP dan berhasrat nak keluarkan pengeluarkan tersebut untuk tujuan tertentu, cuba semak jenis-jenis pengeluaran KWSP ini dan cara-cara untuk membuat pengeluaran tersebut.

1.PENGELUARAN UMUR 50 TAHUN 2.PENGELUARAN UMUR 55 TAHUN 3.PENGELUARAN UMUR 60 TAHUN 4.PENGELUARAN MENGURANG/MENYELESAIKAN BAKI PINJAMAN PERUMAHAN. 5.PENGELUARAN HILANG UPAYA

6.PENGELUARAN MENINGGALKAN NEGARA. 7.PENGELUARAN PENDIDIKAN. 8.PENGELUARAN PEKERJA BERPENCEN DAN PENGELUARAN PESARA PILIHAN. 9.SKIM PELABURAN AHLI. 10.PENGELUARAN MEMBINA / MEMBELI RUMAH.

11.PENGELUARAN SIMPANAN MELEBIHI RM 1 JUTA. 12.PENGELUARAN ANSURAN BULANAN PINJAMAN PERUMAHAN. 13.PENGELUARAN KEMATIAN. 14.PENGELUARAN KESIHATAN. 15.PENGELUARAN HAJI

16.PENGELUARAN PERUMAHAN FLEKSIBEL. 17.PENGELUARAN PERUMAHAN PR1MA

#1. Pengeluaran Umur 50 Tahun..
Ada 2 jenis pengeluaran: 1. Pengeluaran Penuh Akaun 2. Pengeluaran Sebahagian Akaun 2

Cara-caranya

Bawa MyKad bagi Warganegara Malaysia atau isi Borang Permohonan KWSP 9B (AHL)..Pembayaran Secara Pengkreditan Terus Ke Akaun Bank Ahli (Senarai Nama Bank Panel KWSP Bagi Bayaran Pengkreditan Terus Ke Akaun Ahli)

#2. Pengeluaran Umur 55 TahunAda 4 jenis pengeluaran: -Kesemua Simpanan. -Sebahagian Simpanan (Amaun minimum RM2,000.00 & Setiap 30 hari dari tarikh permohonan pengeluaran terdahulu) -Bayaran Bulanan (Pengeluaran minimum RM3,000.00 iaitu RM250.00 sebulan untuk sekurang-kurangnya 12 bulan). -Kombinasi Sebahagian Simpanan + Bayaran Bulanan

Cara-caranya:

Bawa MyKad bagi Warganegara Malaysia atau isi Borang Permohonan KWSP 9B (AHL)..Pembayaran Secara Pengkreditan Terus Ke Akaun Bank Ahli (Senarai Nama Bank Panel KWSP Bagi Bayaran Pengkreditan Terus Ke Akaun Ahli)

#3. Pengeluaran Umur 60 Tahun
Ada 4 jenis pengeluaran: -Kesemua Simpanan. -Sebahagian Simpanan (Amaun minimum RM2,000.00 & Setiap 30 hari dari tarikh permohonan pengeluaran terdahulu). -Bayaran Bulanan (Pengeluaran minimum RM3,000.00 iaitu RM250.00 sebulan untuk sekurang-kurangnya 12 bulan). -Kombinasi Sebahagian Simpanan + Bayaran Bulanan

Cara-caranya:

Bawa MyKad bagi Warganegara Malaysia atau isi Borang Permohonan KWSP 9B (AHL)..Pembayaran Secara Pengkreditan Terus Ke Akaun Bank Ahli (Senarai Nama Bank Panel KWSP Bagi Bayaran Pengkreditan Terus Ke Akaun Ahli)

#4. Pengeluaran Mengurang/Menyelesaikan Baki Pinjaman Perumahan
Cara-Caranya:

Bawa MyKad bagi Warganegara Malaysia atau isi Borang Permohonan KWSP 9C (AHL)..Bawa Penyata Baki Pinjaman Perumahan mengikut format yang ditetapkan oleh KWSP ATAU Penyata Baki Pinjaman Perumahan Dari Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) (Tarikh penyata baki tidak melebihi 3 bulan dari tarikh permohonan diterima)

Surat Nikah ATAU Sijil Perkahwinan ATAU Sijil Kelahiran Anak untuk Permohonan Membantu Pasangan.Pembayaran Secara Pengkreditan Terus Ke Akaun Bank Ahli (Senarai Nama Bank Panel KWSP Bagi Bayaran Pengkreditan Terus Ke Akaun Ahli)

#5. Pengeluaran Hilang Upaya
Pengeluaran ini membolehkan ahli mengeluarkan semua simpanan kwsp sekiranya ahli tidak berupaya dari segi fizikal atau mental atau kehilangan keupayaan fungsional kekal untuk memperolehi pekerjaan (employability)

Cara-caranya:
Bawa MyKad bagi Warganegara Malaysia dan isi Borang Permohonan KWSP 9L (AHL)
Bawa Laporan Perubatan Asal Dari Institusi Perubatan Pakar / Bukan Pakar (Hospital / Klinik Kerajaan atau Hospital / Klinik Swasta)Surat Berhenti Kerja Daripada Majikan (jika ada) bagi ahli yang berhenti kerja dalam tempoh setahun dari tarikh permohonan.
Pembayaran Secara Pengkreditan Terus Ke Akaun Bank Ahli (Senarai Nama Bank Panel KWSP Bagi Bayaran Pengkreditan Terus Ke Akaun Ahli).

#6. Pengeluaran Meninggalkan Negara
Pengeluaran ini boleh dipohon oleh : Warganegara malaysia yang telah melepaskan atau melucutkan taraf kewarganegaraan untuk berhijrah ke negara lain ataubukan warganegara malaysia yang telah berhenti kerja dan akan meninggalkan malaysia.

Cara-caranya:
Bawa Passport, Permit Kerja, Bukti Penamatan Kerja.Isi Borang Permohonan KWSP 9K (AHL).Pembayaran Secara Pengkreditan Terus Ke Akaun Bank Ahli (Senarai Nama Bank Panel KWSP Bagi Bayaran Pengkreditan Terus Ke Akaun Ahli)

#7. Pengeluaran Pendidikan
Pengeluaran ini membolehkan ahli mengeluarkan simpanan Akaun 2 untuk membiayai yuran pengajian ahli / anak ahli (termasuk anak tiri dan anak angkat) di institut pengajian tinggi (IPT) di dalam atau di luar negara.

Cara-caranya:

Bawa MyKad bagi Warganegara Malaysia dan isi Borang Permohonan KWSP 9H (AHL)…Bawa Laporan Perubatan Asal Dari Institusi Perubatan Pakar / Bukan Pakar (Hospital / Klinik Kerajaan atau Hospital / Klinik Swasta). Bawa Surat Tawaran Belajar. Bawa Surat Pengesahan

Pendaftaran Pelajar yang asal. Bawa Surat Kelulusan Pengiktirafan Kursus Pengajian. Bawa Salinan Keputusan Peperiksaan Terkini (pelajar IPTA dikecualikan)

Bawa Borang Temuduga. Bawa Bukti Kelayakan Mengikuti Pengajian. Bagi Pengeluaran Pendidikan Anak Ahli – Bawa Kad Pengenalan Anak Ahli & Dokumen Bukti PertalianPembayaran Secara Pengkreditan Terus Ke Akaun Bank Ahli (Senarai Nama Bank Panel KWSP Bagi Bayaran Pengkreditan Terus Ke Akaun Ahli)

#8. Pengeluaran Pekerja Berpencen Dan Pengeluaran Pesara Pilihan
Cara-Caranya:
Bawa MyKad bagi Warganegara Malaysia dan isi Borang Permohonan KWSP 9N (AHL)
Bawa Lampiran A – Notis Akuan Pelepasan Caruman Kerajaan Berhubung Dengan Pengeluaran Pekerja Berpencen. Bawa Bukti Pengesahan Taraf Pesara. Pembayaran Secara Pengkreditan Terus Ke Akaun Bank Ahli (Senarai Nama Bank Panel KWSP Bagi Bayaran Pengkreditan Terus Ke Akaun Ahli)

#9. Skim Pelaburan Ahli
Skim ini membolehkan ahli memindahkan sebahagian simpanan Akaun 1 untuk membuat pelaburan bagi menambah dan meningkatkan simpanan persaraan untuk menyara kehidupan semasa persaraan. Ahli boleh melaburkan simpanan tidak melebihi 30% daripada jumlah yang melebihi Simpanan Asas dalam Akaun 1 melalui Institusi Pengurusan Dana (IPD) yang dilantik.

Senarai Dana-dana Amanah Institusi Pengurusan Dana (IPD) Skim Pelaburan Ahli KWSP

Cara-caranya:

1. Borang Permohonan KWSP 9N (AHL)
Borang KWSP 9N (AHL) boleh diperolehi daripada IPD yang dipilih oleh ahli untuk tujuan pelaburan. 2. Kad Pengenalan Diri

#10. Pengeluaran Membina / Membeli Rumah
Pengeluaran ini membolehkan ahli mengeluarkan simpanan Akaun 2 untuk membiayai pembelian sebuah rumah. Ini membolehkan ahli memiliki sekurang-kurangnya sebuah rumah sebagai tempat perlindungan apabila bersara.

Cara-Caranya:

Bawa MyKad bagi Warganegara Malaysia dan isi Borang Permohonan KWSP 9C (AHL)
Bawa Surat Perjanjian Jual Beli (Tarikh perjanjian tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan). Bawa Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan (sekiranya kelulusan pinjaman kurang daripada setahun). Bawa Surat Perjanjian Bina Rumah (Tarikh perjanjian tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan). Bawa Suratan Hakmilik Tanah atas nama penjual / pemilik tanah. Pembayaran Secara Pengkreditan Terus Ke Akaun Bank Ahli (Senarai Nama Bank Panel KWSP Bagi Bayaran Pengkreditan Terus Ke Akaun Ahli)

#11. Pengeluaran Simpanan Melebihi RM 1 Juta
Pilihan kepada ahli yang mempunyai simpanan melebihi RM1.05 juta mengeluarkan lebihan simpanan berkenaan untuk diuruskan sendiri oleh ahli.

Cara-caranya:

Bawa MyKad bagi Warganegara Malaysia atau isi Borang Permohonan KWSP 9B (AHL)
Pembayaran Secara Pengkreditan Terus Ke Akaun Bank Ahli (Senarai Nama Bank Panel KWSP Bagi Bayaran Pengkreditan Terus Ke Akaun Ahli)

#12. Pengeluaran Ansuran Bulanan Pinjaman Perumahan
Pengeluaran simpanan Akaun 2 untuk membiayai ansuran bulanan pinjaman perumahan bagi tujuan pembelian atau pembinaan rumah.

Cara-caranya:
Bawa MyKad bagi Warganegara Malaysia dan isi Borang Permohonan KWSP 9P (AHL)
Bawa Penyata Baki Pinjaman Perumahan mengikut format yang ditetapkan oleh KWSP ATAU Penyata Baki Pinjaman Perumahan Dari Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) (Tarikh penyata baki tidak melebihi 3 bulan dari tarikh permohonan diterima).Pembayaran Secara Pengkreditan Terus Ke Akaun Bank Ahli (Senarai Nama Bank Panel KWSP Bagi Bayaran Pengkreditan Terus Ke Akaun Ahli).

#13. Pengeluaran Kemhatian
Pengeluaran penuh akaun ahli oleh penama / wasi / pentadbir pusaka / waris terdekat ahli apabila berlaku kemhatian ke atas ahli KWSP.

Cara-caranya:

Bawa Sijil Kemhatian Ahli. Bawa Kad Pengenalan Diri Pemohon dan isi Borang Permohonan KWSP 9KM (AHL). Pembayaran Secara Pengkreditan Terus Ke Akaun Bank Ahli (Senarai Nama Bank Panel KWSP Bagi Bayaran Pengkreditan Terus Ke Akaun Ahli).

#14. Pengeluaran Perumahan Fleksibel
Pengeluaran Perumahan Fleksibel adalah proses menghadang atau mengenepikan sebahagian simpanan dalam Akaun 2 ahli ke Akaun Pengeluaran Perumahan Fleksibel bagi membolehkan ahli mendapatkan pinjaman perumahan yang lebih tinggi untuk membeli / membina rumah.

Berdasarkan konsep ini, caruman bulanan kepada KWSP dianggap sebagai pendapatan. Dengan ini, ahli boleh mendapat jumlah pinjaman yang lebih tinggi kerana penilaian kredit (credit assessment) ke atas pendapatan bersih turut mengambilkira caruman KWSP (bahagian pekerja dan majikan).

Maklumat lanjut mengenai jenis pengeluaran ini di sini:

#15. Pengeluaran Kesihatan
Pengeluaran ini membolehkan ahli mengeluarkan simpanan Akaun 2 untuk membiayai kos rawatan perubatan penyakit kritikal dan / atau pembelian peralatan bantuan kesihatan yang diluluskan oleh lembaga kwsp yang dihidapi oleh ahli atau ahli keluarga yang dibenarkan.

Cara-caranya:

Bawa MyKad bagi Warganegara Malaysia dan isi Borang Permohonan KWSP 9D (AHL). Bawa Laporan Perubatan Asal Dari Institusi Perubatan. Bawa Surat Pengesahan Majikan Mengenai Tanggungan Kos Rawatan. Bawa Kad Pengenalan Diri pesakit. Bawa Bukti Pertalian di antara pemohon dan pesakit (sekiranya pemohon bukan pesakit). Bawa Bil Rawatan Pesakit Luar / Discaj Wad (Final Bill’) DAN Resit Bayaran Asal dari Pusat Perubatan (sekiranya bayaran telah dibuat). Pembayaran Secara Pengkreditan Terus Ke Akaun Bank Ahli (Senarai Nama Bank Panel KWSP Bagi Bayaran Pengkreditan Terus Ke Akaun Ahli).

#16. Pengeluaran Haji
Kerajaan melalui pembentangan Bajet 2013 pada 28 September 2012 telah memperkenalkan inisiatif Pengeluaran Haji kepada ahli KWSP untuk membuat pengeluaran simpanan dari Akaun 2 untuk menunaikan ibadah Haji.

Maklumat lanjut mengenai jenis pengeluaran ini di sini:

#17.Pengeluaran Perumahan PR1MA
Pengeluaran ini Membantu Ahli KWSP Memiliki Sebuah Rumah Di Bawah Skim Perumahan Rakyat 1 Malaysia (PR1MA) Dengan Memanfaatkan Simpanan KWSP Ahli Sedia Ada Serta Caruman Bulanan Di Masa Depan.

sumber : coretanmedia.com © copyright 2018 – All rights reserved
BLOGMAZEER.COM

Artikel ini hanyalah simpanan cache dari url asal penulis yang berkebarangkalian sudah terlalu lama atau sudah dibuang :

https://www.blogmazeer.com/2019/01/tak-perlu-tunggu-sampai-pencen-rupanya.html

Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Ketahui 17 Jenis Pengeluaran Kwsp Yang Boleh Dikeluarkan Awal Tapi Ramai Tak Tahu

Ketahui 17 Jenis Pengeluaran Kwsp Yang Boleh Dikeluarkan Awal Tapi Ramai Tak Tahu

papar berkaitan - pada 20/1/2019 - jumlah : 195 hits
Jika selama ini ramai yang ingat duit KWSP hanya boleh dikeluarkan ketika memasuki usia 50an perbetulkan persepsi ini sebab mungkin ramai yang tak tahu rupanya ada 17 jenis pengeluaran KWSP yang boleh dikeluarkan awal tak perlu menunggu umu...
Rupanya Masih Ramai Yang Salah Cara Mandi Wajib Ini Cara Mandi Wajib Yang Betul

Rupanya Masih Ramai Yang Salah Cara Mandi Wajib Ini Cara Mandi Wajib Yang Betul

papar berkaitan - pada 23/1/2019 - jumlah : 165 hits
Mandi wajib atau juga dipanggil mandi ju nub tidak boleh dipandang ringan Samada terkelur air mani selepas berse tubuh atau selepas haid atau nifas cara mandi wajib yang betul adalah sangat penting Ini kerana jika mandi wajib tidak betul ib...
Bi Rekening Khusus Simpanan Dhe Masih Tunggu Peraturan Presiden

Bi Rekening Khusus Simpanan Dhe Masih Tunggu Peraturan Presiden

papar berkaitan - pada 25/1/2019 - jumlah : 69 hits
Peraturan Bank Indonesia sudah siap kami juga sudah bicara dengan perbankan dan perbankan juga siap mendukung kebijakan kebijakan mengenai bagaimana kita lebih mengoptimalkan DHE bagi kemajuan ekonomi kita kata Gubernur BI Perry Warjiyo
Selain Labu Kuning Ada Macam Macam Jenis Dan Rupanya Yang Lain

Selain Labu Kuning Ada Macam Macam Jenis Dan Rupanya Yang Lain

papar berkaitan - pada 20/1/2019 - jumlah : 718 hits
Labu kuning agak mudah untuk diperoleh di negara kita Labu kuning mengandung zat seperti Beta karoten vitamin A vitamin C zink selenium dan tanaman ini berkhasiat sebagai antioksidan yang baik Tetapi sebenarnya ada banyak jenis labu yang la...
Vale Masih Tunggu Keputusan Pemerintah Beli 20 Persen Saham Perusahaan

Vale Masih Tunggu Keputusan Pemerintah Beli 20 Persen Saham Perusahaan

papar berkaitan - pada 7/2/2019 - jumlah : 49 hits
Presiden Direktur Vale Nicolas Kanter mengatakan Vale telah melakukan penawaran 20 persen saham ke Pemerintah Indonesia saat ini pihaknya sedang menunggu jawaban pemerintah terkait minat untuk memiliki saham tersebut
Dulu Kata Kwsp Bankrap Kini Rupanya Fakta Palsu Rekaan

Dulu Kata Kwsp Bankrap Kini Rupanya Fakta Palsu Rekaan

papar berkaitan - pada 6/2/2019 - jumlah : 119 hits
Tohmahan PH tentang KWSP ternyata palsuKUALA LUMPUR Datuk Seri Najib Razak hairan mengapa tiada dakwaan dibuat oleh Pakatan Harapan berhubung tohmahan tentang wang pencarum dalam Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Ini kerana ketika Barisan Nasi...
Pasangan Disangka Suami Isteri Meninggal Dalam Kebakaran Sebenarnya Masih Belum Berkahwin

Pasangan Disangka Suami Isteri Meninggal Dalam Kebakaran Sebenarnya Masih Belum Berkahwin

papar berkaitan - pada 31/1/2019 - jumlah : 1316 hits
Siasatan kes kem atian seorang lelaki dan wanita yang disangka pengantin baharu dalam kebak aran di sebuah rumah teres di Taman Desa Vista Bandar Baru Salak Tinggi Sepang kelmarin bertambah rumit apabila kedua dua mereka disahkan masih belu...
2 Perkara Ini K Jaan Akan Berubah Lagi Dato Mustafa Ali

Kenapa Daging Wagyu Mahal Ini Faktanya

Diherdik Dan Dituduh Beia Saka Ibu Tua Iarikan Diri Dari Rumah Anak

Asal Usul Lambang Mata Satu Freemason Dan Illuminiti

Rm50 Juta Untuk Satu Undi Tidak Percaya

Dia Perah Susu Dia Cut Cut Cut Dato Rizalman Tersasul Bahan Lofa Buat Netizen Berdekah

Kenapa Benci Sangat Dengan Tahfiz Siti Kasim Rani Kulup Buat Laporan Polis

Boleh Jadi Gila Rakyat Malaysia Anwar Mahathir Berebut Jadi Pm Ganti MuhyiddinSelepas Dakwaan Kahwin Ameera Khan Adik Neelofa Putus Cinta Ini Kenyataan Lanjut

Y 40 The Deep Joy Kolam Renang Paling Dalam di Dunia

Bagaimana Hubungan China Dengan Etnik Cina Di Seluruh Dunia

Biodata Fahad Iman Pelakon Drama Memoir Karmila

Selepas 10 Hari Tayangan Ini Lagi Kutipan Mengejutkan Filem Syif Malam Raya


Yakin Sangat

Ulasan Buku Kenangan Ayah

Permohonan Proses Pendaftaran Rumah Residensi Wilayah

Jualan Durian Jatuh Ketika Pkp Walaupun Kini Musimnya Bagaimana Untuk Mendapatkan Raja Buah Tersebut

Cermin Mata Raya Untuk Si Dia

Kerajaan Ph Dijatuhkan Krn Dr M Halang Eksport Pasir