Adakah Rambut Wanita Yang Telah Dipotong Dianggap Aurat Ini Penjelasan Mufti


Aurat adalah bahagian yang menjadi aib pada tubuh badan yang perlu ditutup sehingga orang lain tidak boleh melihatnya. Aurat menjadi haram dilihat oleh orang yang bukan mahram pada seseorang itu.
Terdapat pelbagai salun dan tandas yang berkonsepkan ‘unisex’. Mungkin ada sesetengah daripada kita yang pernah ternampak rambut wanita semasa menggunakan tandas dan semasa mahu menggunting rambut di salun.
Dan pasti ada diantara kita yang tertanya-tanya akan hukum melihat rambut wanita yang telah gugur daripada kepalanya. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, ikuti penjelasan yang dinyatakan sendiri oleh Mufti Wilayah Persekutuan iaitu Datuk Dr. Zulkifli Bin Mohamad Al-Bakri seperti berikut:
Soalan:
Saya ingin bertanya kepada Mufti, adakah baki rambut wanita yang sudah dipotong itu dikira sebagai aurat ?
Jawapan:
Alhamdulillah segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T. Selawat dan salam kami ucapkan kepada Nabi Muhammad S.A.W, ahli keluarga, para sahabat baginda, serta golongan yang mengikut jejak langkah mereka sehingga hari kiamat.
Sebelum kami mengupas isu ini dengan lebih lanjut, kami merasakan adalah wajar dan lebih utama untuk kami menjelaskan pendapat para ulama feqh berkenaan hukum seorang wanita itu memendekkan rambutnya atau memotong rambutnya terlebih dahulu.
Hukum Memotong Rambut Bagi Wanita
Terdapat sebuah riwayat daripada Abu Salamah bin Abd Al-Rahman R.anh beliau berkata:
وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ
Maksudnya: Adalah isteri-isteri Nabi S.A.W mencukur rambut mereka sehinggalah ia menjadi seperti al-wafrah (rambut yang tidak melepasi paras dua cuping telinga).
Riwayat Muslim (320)
Kata Imam Al-Nawawi Rahimahullah apabila mensyarahkan hadis ini: Al-wafrah itu rambut yang lebih banyak daripada Al-Lammah. Manakala Al-Lammah itu adalah rambut yang mengurai sehingga ke bahagian bahu. Inilah pendapat yang disebutkan oleh Al-Asm’aie. Manakala pendapat lain menyebutkan bahawa Al-Wafrah itu lebih sedikit berbanding Al-Lammah, iaitu rambut yang tidak melepasi paras kedua telinga. Abu Hatim pula mengatakan Al-Wafrah itu rambut yang berada pada kedudukan atas telinga.
Kata Al-Nawawi lagi: Hadis ini merupakan dalil keharusan untuk memendekkan rambut bagi orang perempuan. Lihat Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, Al-Nawawi (4/7).
Kami nyatakan di sini beberapa dhawabit (kriteria) yang disebutkan oleh para fuqaha bagi seseorang perempuan itu untuk memendekkan rambutnya. Dalam beberapa keadaan berikut, adalah tidak boleh untuk memendekkan rambutnya di antaranya seperti:
Bertujuan untuk bertabarruj dengan rambut tersebut buat lelaki ajnabi. Jika dia memotong rambut dengan tujuan untuk tasyabbuh (menyerupai) wanita-wanita kafir atau fasiq. Apabila potongan rambut wanita itu menyerupai keadaan rambut orang lelaki. Jika rambutnya itu dipotong oleh orang lelaki yang ajnabi. Sekiranya tidak mendapatkan keizinan daripada suaminya. Justeru, jika ternafi beberapa perkara yang kami sebutkan di atas maka dibolehkan untuk seorang perempuan itu memotong rambutnya dengan bersandarkan kepada hukum asal bagi setiap perkara yang bersifat adat itu adalah harus sebagaimana yang dinyatakan di dalam kaedah usul yang masyhur.
Adakah Rambut Perempuan Yang Sudah Dipotong Itu Dianggap Sebagai Aurat ?
Dalam isu ini, tidak dinafikan bahawa para fuqaha terdahulu tidak mempunyai kesepakatan pendapat padanya. Bahkan mereka berbeza pendapat kepada dua pandangan yang utama.
Pendapat Pertama: Rambut Perempuan Yang Telah Dipotong Adalah Aurat
Di dalam mazhab Imam Al-Syafie, para pembesar mazhab ini kebanyakannya berpendapat bahawa rambut wanita yang terpisah daripada badannya itu tetap dianggap sebagai aurat yang haram dilihat oleh lelaki ajnabi. Ini dapat dilihat daripada beberapa kenyataan tokoh-tokoh mazhab tersebut.
Kata Imam Abu Bakr Al-Dimyathi Rahimahullah: Setiap apa yang haram untuk dilihat daripada orang lelaki atau orang perempuan semasa berada pada tubuh badannya, ia juga haram untuk dilihat apabila sudah terpisah daripada badannya. Ia seperti rambut perempuan dan juga bulu kemaluan lelaki. Maka wajib untuk disembunyikan. Lihat I’anah Al-Thalibin, Al-Dimyathi (3/303).
Syeikh Dr. Wahbah Al-Zuhaili Rahimahullah mengatakan: Setiap yang haram untuk dilihat ketika ia bersambung dengan anggota badan, haram juga untuk dilihat apabila ia terpisah dari badan. Sekalipun setelah kematian. Ia seperti bulu kemaluan (aurat) sekalipun milik seorang lelaki, juga rambut orang perempuan, serta kuku kakinya dan tidak termasuk kuku tangannya menurut ulama bermazhab Hanafi, sedangkan di sisi Al-Syafieyyah kuku jari di tangan juga turut termasuk, maka disunatkan untuk menyembunyikannya supaya tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya. Dan terdapat pengecualian terhadap rambut-rambut yang terjatuh di dalam bilik air kesan daripada sikatan rambut orang perempuan atau cukuran bulu kemaluan lelaki. Rujuk Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, Dr. Wahbah Al-Zuhaili (3/568).
Pendapat Kedua: Rambut Wanita Yang Sudah Terpisah Dari Badan Bukan Aurat
Ini adalah pendapat yang disebutkan oleh para ulama bermazhab Hanbali. Kata Al-Syeikh Abdul Qadir Bin Umar Al-Syaibani Rahimahullah: Maka tidak boleh untuk seorang lelaki itu memandang sedikitpun daripadanya (orang perempuan) sekalipun rambutnya yang bersambung. Adapun rambut yang terpisah daripada wanita ajnabi maka dibolehkan untuk seorang lelaki itu menyentuhnya serta memandang ke arahnya. Sekalipun ia merupakan bahagian aurat, ini kerana telah hilangnya keharamannya disebabkan terpisahnya ia dari jasad. Rujuk Nail Al-Maarib, Abdul Qadir Al-Syaibani (2/138).
Ini juga merupakan salah satu pendapat yang dhaif dalam mazhab Al-Syafie. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Nawawi.
Sumber Perbincangan Isu
Isu hukum rambut wanita yang terputus ini, para ulama terdahulu membahaskannya di dalam bab hukum anggota badan yang terpisah daripada manusia baik lelaki atau perempuan. Termasuk di dalamnya adalah isu kecil berkenaan hukum rambut wanita yang terpisah dari badan.
Para ulama tidak berbeza pendapat bahawasanya jika seorang lelaki itu melihat ke arah mana sahaja anggota yang terpisah (terputus) daripada badan seorang wanita dengan perasaan syahwat maka hukumnya adalah haram. Sama ada anggota itu terpisah semasa dia masih hidup ataupun setelah dia meninggal dunia.
Demikian juga mereka bersepakat bahawa halal bagi lelaki untuk melihat tanpa sebarang syahwat ke arah anggota yang terpisah/terputus dari badan seorang perempuan sekiranya anggota tersebut halal untuk dilihat oleh lelaki sebelum ia terpisah dari badan.
Manakala para ulama berbeza pendapat terhadap hukum seorang lelaki itu memandang ke arah anggota yang terpisah dari badan perempuan tanpa sebarang syahwat, yang mana anggota itu adalah tidak dibolehkan untuk melihatnya sebelum ia terputus kepada beberapa pendapat seperti berikut:
Pertama: Tidak halal bagi seorang lelaki untuk melihat ke arah anggota yang terpisah dari badan orang perempuan sekiranya anggota itu di antara bahagian yang tidak halal untuk dilihat sebelum ia terpisah dari jasad. Tidak ada beza sama ada ia terpisah semasa hayatnya ataupun sesudah kematiannya. Kaedah yang digunakan oleh para ulama yang berpegang dengan pandangan ini adalah : Setiap anggota yang tidak boleh untuk dilihat sebelum terputus adalah tidak boleh juga untuk dilihat setelah ia terpisah. Maka tidak boleh bagi seorang lelaki untuk melihat tangan wanita ajnabi, atau lengan, rambut, serta betis, sekiranya ia terpisah dari jasad wanita itu sama ada semasa hidup mahupun sesudah meninggal dunia. Pendapat ini dipegang oleh ulama bermazhab Hanafi dan disifatkan sebagai pendapat paling asah (sahih) di sisi mereka. Inilah juga pendapat paling sahih dalam mazhab Imam Al-Syafie. Rujuk Al-Radd Al Mukhtar ‘Ala Al-Durr Al-Muhtar, Ibn Abidin (9/534), Mughni Al-Muhtaj, Al-Syarbini (3/130). Raudhah Al-Thalibin, Al-Nawawi (7/26).
Kata Imam Al-Nawawi Rahimahullah: Apa-apa yang tidak boleh untuk dilihat semasa ia berada di anggota badan seperti zakar, lengan orang perempuan, rambutnya, bulu kemaluan lelaki, dan yang seumpamanya, haram juga untuk dilihat setelah terpisahnya ia dari anggota badan. Begitu juga pendapat yang paling sahih, haram melihat kepada kuku kaki wanita setelah ia terpisah dari jasad, tetapi tidak pada kuku tangan (tidak haram dilihat setelah terpisah).
Maka hendaklah bagi sesiapa yang memotong bulu kemaluannya untuk menyembunyikan bulu tersebut, supaya tidak seorang pun dapat melihatnya. Rujuk Raudhah Al-Thalibin, Al-Nawawi (7/26-27).
Kedua: Dibolehkan untuk seorang lelaki itu melihat ke arah anggota badan wanita yang sudah terpisah darinya sekiranya anggota itu terputus semasa hayatnya. Ini kerana, anggota itu telah menjadi ajnabi daripada jisim. Manakala tidak halal untuk ia dilihat sekiranya ia terpisah setelah kematiannya. Inilah pendapat ulama Malikiyyah. Rujuk Bulghah Al-Saalik Li Aqrab Al-Masaalik, Ahmad Al-Sowi (1/194).
Ketiga: Dibolehkan bagi seorang lelaki itu untuk melihat ke arah anggota badan yang terpisah dari seorang perempuan, ini kerana telah hilang keharamannya oleh sebab terputus dari badan. Inilah pendapat al-Syafieyyah berlawanan dengan pendapat asah dan juga golongan al-Hanabilah. Manakala Imam al Juwaini dari Al-Syafieyyah mengatakan: Sekiranya tidak dapat dibezakan anggota yang terputus dari seorang perempuan itu gambaran dan bentuknya dengan anggota orang lelaki, seperti kuku, rambut, dan juga kulit, maka tidak haram untuk melihatnya. Sekiranya dapat dibezakan maka hukumnya haram. Al-Nawawi mendhaifkan pendapat ini kerana tidak ada kesan pada membezakan sedangkan kita telah tahu ia merupakan bahagian yang haram untuk dilihat ke arahnya. Rujuk Raudhah Al-Thalibin, Al-Nawawi (7/26).
Cara-Cara Menguruskan Anggota Yang Terpisah Dari Badan Manusia
Berikut kami kongsikan beberapa cara yang ditunjukkan oleh para fuqaha baerkaitan cara pengurusan anggota badan yang telah terpisah dari tubuh manusia.
Kata para fuqaha bahawasanya anggota yang telah terpisah dari badan manusia yang hidup itu perlu ditanam tanpa perlu membasuhnya serta tidak perlu disolatkan, sekalipun ia adalah kuku dan juga rambut. Rujuk Hasyiah Ibn Aabidin (5/260), Hasyiah Al-Qalyubi (1/338), Nihaayah Al-Muhtaj (1/341).
Kesimpulan
Setelah kami meneliti beberapa pendapat di atas, kami lebih cenderung kepada satu pendapat dalam mazhab Hanbali bahawa telah hilangnya pengharaman melihat kepada aurat yang terpisah dari wanita. Ini kerana, telah terpisahnya ia dari tubuh badan. Di samping itu, kerana terdapat kesukaran untuk membezakan di antara rambut lelaki dan juga perempuan kerana terdapat kemungkinan rambut itu bukan sahaja dari orang lelaki dan perempuan dewasa. Barangkali ia datang dari kanak-kanak perempuan yang belum baligh. Ini juga sepertimana yang difatwakan oleh Syeikh Dr. Wahbah Al-Zuhaili Rahimahullah tentang rambut-rambut yang dikecualikan daripada pengharaman sepertimana yang kami nukilkan sebelum ini.a
Kami juga menyatakan, perbuatan memotong rambut sendiri dan ditunjukkan dengan sengaja kepada lelaki ajnabi adalah tidak dibenarkan seperti yang dinyatakan dalam mazhab Al-Imam Al-Syafie.
Sumber: Mufti Wilayah Persekutuan


Artikel ini hanyalah simpanan cache dari url asal penulis yang berkebarangkalian sudah terlalu lama atau sudah dibuang :

https://siakapkeli.my/2019/10/03/adakah-rambut-wanita-yang-telah-dipotong-dianggap-aurat-ini-penjelasan-mufti/

Kempen Promosi dan Iklan
Kami memerlukan jasa baik anda untuk menyokong kempen pengiklanan dalam website kami. Serba sedikit anda telah membantu kami untuk mengekalkan servis percuma aggregating ini kepada semua.

Anda juga boleh memberikan sumbangan anda kepada kami dengan menghubungi kami di sini
Mufti Jelaskan Iddah Wanita Yang Melakukan Ivf Tanpa Pernah Bersama

Mufti Jelaskan Iddah Wanita Yang Melakukan Ivf Tanpa Pernah Bersama

papar berkaitan - pada 1/10/2019 - jumlah : 71 hits
Mungkin perkara ini menjadi tanda tanya tak kira lelaki atau wanita Ada pasangan yang ditakdirkan untuk berpisah awal dengan pasangannya sehinggakan belum sempat bersetubuh Bila berlakunya penceraian iddah merupakan tertentu yang ditetapkan...
Boleh Ke Mengamalkan Mazhab Lain Selain Mazhab Syafiee Ini Penjelasan Mufti Wilayah

Boleh Ke Mengamalkan Mazhab Lain Selain Mazhab Syafiee Ini Penjelasan Mufti Wilayah

papar berkaitan - pada 5/10/2019 - jumlah : 120 hits
Ramai di antara kita mungkin pernah terfikir tentang beberapa soalan yang menjadi igauan mimpi seseorang Sesetengah orang melihat tukar tukar mazhab itu perkara biasa Tetapi kita sebagai manusia yang lemah munkgin akan mudah terpengaruh Seb...
Kalau Rambut Isteri Kerap Gugur Hiburkanlah Hatinya Wanita Makhluk Paling Penat

Kalau Rambut Isteri Kerap Gugur Hiburkanlah Hatinya Wanita Makhluk Paling Penat

papar berkaitan - pada 5/10/2019 - jumlah : 35 hits
Wanita walaupun diciptakan untuk dilindungi tapi jangan pula kita menyangka golongan wanita itu lemah Terkadang golongan wanita lebih kuat bila hati mereka telah cekal dan tak akan goyang walau sebesar manapun ujian melanda Namun secekal ma...
Tiada Dalil Larang Wanita Potong Kuku Rambut Ketika Haid Nifas

Tiada Dalil Larang Wanita Potong Kuku Rambut Ketika Haid Nifas

papar berkaitan - pada 23/9/2019 - jumlah : 63 hits
Tiada Dalil Larang Wanita Potong Kuku Rambut Ketika Haid Nifas Terdapat persepsi segelintir wanita mengganggap bahawa ketika berhadas besar dalam keadaan tidak suci maka potong kuku dan rambut adalah tidak dibenarkan sama sekali Sehinggakan...
Jenazah Wanita Ini Berbau Dihurung Serangga Walaupun Seorang Hafizah

Jenazah Wanita Ini Berbau Dihurung Serangga Walaupun Seorang Hafizah

papar berkaitan - pada 23/9/2019 - jumlah : 64 hits
Jenazah Wanita Ini Berbau Dihurung Serangga Walaupun Hayatnya Seorang Hafizah Ibu adalah insan mulia yang perlu kita hormat sanjung dan sayanginya hingga ke akhir hayat Janganlah sesekali melukai hatinya kerana jika berniat melakukannya bal...
Telefon Jatuh Dalam Mangkuk Tandas Punca Kematian Wanita Suka Berswafoto

Telefon Jatuh Dalam Mangkuk Tandas Punca Kematian Wanita Suka Berswafoto

papar berkaitan - pada 21/9/2019 - jumlah : 230 hits
Kirovo Russia Seorang akauntan terkenal dengan gemar berswafoto di dalam tandas maut setelah telefon pintarnya yang sedang dicas terjatuh ketika wanita itu sedang mandi Mangsa yang berusia 26 tahun maut ditempat kejadian selepas terkena ren...
Lebih 4 000 Perkongsian Wanita Ini Dedah Balasan Suami Kepadanya Setelah Dia Beranak Ramai

Lebih 4 000 Perkongsian Wanita Ini Dedah Balasan Suami Kepadanya Setelah Dia Beranak Ramai

papar berkaitan - pada 21/9/2019 - jumlah : 96 hits
Apabila melahirkan cahaya mata pastinya tugas seorang isteri bertambah Beban yang dipikul itu selalunya bertambah berat apabila si isteri terpaksa menguruskan anak anak yang lain tanpa bantuan suami Bukan mahu mengeluh tetapi itulah realiti...
Wanita Pulang Malam Bisa Kena Denda 10 Pasal Ruu Kuhp Yang Kontroversial

Wanita Pulang Malam Bisa Kena Denda 10 Pasal Ruu Kuhp Yang Kontroversial

papar berkaitan - pada 22/9/2019 - jumlah : 114 hits
Rancangan Undang Undang KUHP yang segera disahkan DPR RI turut menyita warganet salah satunya aktivis HAM Tunggal Pawestri Melalui akun pribadinya Tunggal Pawestri menyuarakan penolakannya terkait RUU KUHP Ia membagikan draft pasal pasal ya...
Lepas Wanita Ini Amalkan 2 Ayat Dari Surah At Taubah Tak Sangka Rezeki Datang Melimpah Ruah

Lepas Wanita Ini Amalkan 2 Ayat Dari Surah At Taubah Tak Sangka Rezeki Datang Melimpah Ruah

papar berkaitan - pada 22/9/2019 - jumlah : 84 hits
Lepas Wanita Ini Amalkan 2 Ayat Dari Surah At Taubah Tak Sangka Rezeki Datang Melimpah Ruah Mengamalkan wirid 2 ayat terakhir dari surah at Taubah atau ayat 128 129 sangat luar biasa besar fadhilah dan khasiatnya Hanya mereka yang mengamalk...
Padah Langgar Lampu Isyarat Merah Penunggang Motosikal Bersepai Dirempuh Kereta

Inilah Janda Putih Teroris Yang Paling Berbahaya

Syukur Calvin Thoo Masuk Islam

Kenangan Kartun Kegemaran Ramai Era 80an Mospaeda

Business Marketing

Resepi Kek Minyak Kukus Untuk Orang Baru Belajar Baking

Buat Duit Sebagai Penjual Di Lazada Dengan Sales 4 Angka Setiap Hari

Time To Re Evaluate The Civil Service Glics And Glcs7 Tragedi Tumpahan Minyak Paling Buruk Dalam Sejarah

Biodata Brendan Gan Pemain Bola Sepak Malaysia

6 Sejarah Penting Yang Berlaku Akibat Butterfly Effects

7 Buah buahan Klon dan Hibrid yang Dihasilkan MARDI Malaysia

Sejarah Mengapa Bola Ragbi Berbentuk Bujur


Rakyat Mengamuk Di Prk Tanjung Piai

Baca Novel Dia Yang Ku Cinta Bab 1 Bab 11

Tanjung Piai Bn Dijangka Menang Besar Sebelum Penamaan Calon Lagi

Kucing Dan Kotak

Kebaikan Dan Keburukan Muzik Ke Atas Otak

Bn Rampas Tanjong Piai